Šiaulių bankas prisijungė prie geros verslo praktikos memorandumo

2014-08-19

Š. m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių bankas prisijungė prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, kuriuo viešai patvirtino savo įsipareigojimą laikytis memorandumo principų euro įvedimo Lietuvoje metu.

Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo tikslas – kuriant abipusiu pasitikėjimu grindžiamą aplinką, apsaugoti mūsų šalies vartotojų interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą. Įmonės, jas vienijančios asociacijos ir organizacijos, aiškiai suvokdamos socialinės atsakomybės svarbą, prie memorandumo jungiasi savanoriškai.

Siekiant, kad euro įvedimo procesas Lietuvoje praeitų sklandžiai, be rūpesčių ir nesusipratimų, prie memorandumo prisijungusios įmonės viešai įsipareigojo, kad įvedant eurą prekių ir paslaugų kainos nebus keliamos, perskaičiuojant kainas, jos apvalinamos tiksliai pagal nustatytą kursą ir apvalinimo taisykles, prekybos ir paslaugų teikimo vietose, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) nurodytos aiškiai, suprantamai ir neklaidinančios vartotojų.

Prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo prisijungusiųjų įmonių, įstaigų prekybos ar paslaugų teikimo vietas žymės specialus logotipas „Perskaičiuota sąžiningai“.

Ruošiantis euro įvedimui Lietuvoje nuo 2015 m, sausio 1 d., tai jau antras memorandumas, prie kurio prisijungė Šiaulių bankas.

Š.m. liepos 17 d. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą dėl gerosios praktikos rengiantis euro įvedimui, kuriuo įsipareigojo intensyviausiu valiutos keitimo laikotarpiu klientus padaliniuose aptarnauti ilgiau, sudaryti palankias sąlygas įnešti grynuosius litus į banko sąskaitą, taip pat taikyti kitas priemones, kad gyventojai ir verslas galėtų kuo sklandžiau pasikeisti pinigus.