Šiaulių bankas priima paraiškas būsto renovavimui

2010-08-27

Šiaulių bankas pradeda priiminėti paraiškas kreditams daugiabučių namų modernizavimui iš Europos investicinio banko (EIB) pagal JESSICA programą gauti.

Dėl kreditų daugiabučiams gyvenamiesiems namams renovuoti gali kreiptis daugiabučių namų savininkų bendrijos ir daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų administratoriai. Teikiant paraiškas, daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planas turi būti patvirtintas daugiabučio namo savininkų bendrijos narių ir suderintas su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (BUPA).

Naujajai daugiabučių namų modernizavimo programai lėšos yra skirtos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių bei EIB lėšų per Kontroliuojantįjį fondą. Pagal sutarties sąlygas daugiabučių namų modernizavimui Šiaulių bankas suteiks kreditų, kurių bendra suma siekia 6 mln. eurų (daugiau kaip 20 mln. litų). Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkai kreditus gaus už 3 proc. metinių palūkanų.

Norintieji modernizuoti senus daugiabučius, kviečiami kreiptis į artimiausius Šiaulių banko padalinius.