Šiaulių bankas pradėjo platinti dar keturių investicinių fondų vienetus

2007-10-09

Šiaulių banko klientai nuo šiol gali investuoti į dar keturis fondus: „DnB NORD akcijų fondų fondą“, „DnB NORD obligacijų fondą“, „DnB NORD pinigų rinkos fondą“ ir „Prudentis Baltic Fund“.

Naujai Šiaulių banko pradėtų platinti UAB „DnB NORD Investicijų valdymas“ ir UAB „Prudentis“ valdomų investicinių fondų vienetų galima įsigyti visuose banko teritoriniuose padaliniuose ir Iždo departamento vertybinių popierių prekybos skyriuje. Klientai, nusprendę pasinaudoti moderniomis taupymo formomis, gali patys apsispręsti dėl priimtiniausio jiems investicinio modelio ir savo lėšų paskirstymo, pasirinkti labiausiai toleruojamą rizikos laipsnį, investavimo laikotarpį bei regioną.

Šiuo metu gyventojai, ieškantys ilgalaikių investavimo būdų, Šiaulių banke gali įsigyti septyniolikos fondų investicinių vienetų, kurie priklauso penkioms Lietuvos ir užsienio valdymo bendrovės.

Šiaulių banko finansų ir kredito tarnybos vadovas Donatas Savickas teigia, kad Šiaulių bankui gerai sekasi platinti investicinių fondų vienetus dėl dviejų aplinkybių - bankas neturi įsteigęs savo investicinių fondų valdymo įmonės, todėl neteikia pirmenybės kuriems nors konkretiems fondams, be to, Šiaulių bankas turi platų teritorinį aptarnavimo tinklą - 50 padalinių visoje Lietuvoje.

Anksčiau investicinių fondų vienetų platinimo sutartis Šiaulių bankas yra pasirašęs su UAB „Finasta investicijų valdymas“, UAB „JT investicijų valdymas“ UAB „SEB VB investicijų valdymas“ bei su Švedijoje registruota valdymo įmone „East Capital Asset Management“.