Šiaulių bankas pradeda teikti kreditus iš EIF lėšų

2010-03-05

 

Šiaulių bankas pradeda teikti kreditus iš Europos investicijų fondo (EIF) smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV).
Per dvejus metus Šiaulių bankas mažoms ir vidutinėms įmonėms suteiks kreditų už daugiau kaip 138 mln. litų: bankas skirs per 69 mln. litų nuosavų lėšų, o EIF per Kontroliuojantįjį fondą, įsteigtą pagal JEREMIE iniciatyvą, suteiks dar antra tiek. Lygiomis dalimis bus naudojamos ne tik EIF ir banko lėšos, bet lygiai dalinamasi ir finansine rizika.

„EIF ir Šiaulių banko kreditai orientuoti į ekonominio aktyvumo skatinimą ir SVV finansavimą. Ši linija praplės banko finansavimo šaltinius ir palengvins sąlygas įmonėms gauti papildomų lėšų, reikalingų investiciniams projektams įgyvendinti ir apyvartiniam kapitalui didinti“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Kreditai vienai įmonei negali viršyti 1,4 mln. litų, jie gali būti nuo dviejų iki septynių metų trukmės, įskaitant ir atidėjimo laikotarpį. Priklausomai nuo projekto atsiperkamumo, kredito treminas gali būti ir iki dešimties metų. Kreditus bankas teikia ir litais, ir eurais.

„Džiaugiamės, kad bendrų pastangų dėka verslas turės papildomas galimybes pasiskolinti. Tikimės verslininkų iniciatyvos išnaudojant šią progą, nes dabar pats laikas ruoštis ekonomikos atsigavimui bei pasirengti konkuruoti tiek vietinėse, tiek užsienio rinkose“, - sakė LR ūkio ministras Dainius Kreivys.

Lietuvoje registruotos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės savo projektus kreditams gauti šiuo metu gali pateikti visuose Šiaulių banko padaliniuose.

Š. m. sausio mėnesį su Šiaulių banku pasirašęs sutartį, EIF Lietuvoje įgyvendina naujai sukurtą finansinį instrumentą, kurio tikslas teikti pasidalintos rizikos paskolas SVV įmonėms ir pagerinti joms sąlygas gauti lėšų iš išorinių finansavimo šaltinių, t.y. panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinę paramą. Pasidalintos rizikos kreditams teikti iš aštuonių konkurse dalyvavusių bankų EIF sutartis pasirašė su trim Lietuvoje veikiančiais bankais, tarp jų su vieninteliu vietinio kapitalo banku - Šiaulių banku. Per dvejus metus iš viso planuojama išskolinti per 1 mlrd. litų fondo bei bankų lėšų.