Šiaulių bankas pradeda platinti 40 mln. litų vertės akcijų emisiją

2007-07-13

Šiaulių bankas, siekdamas įgyvendinti augimo planus, didina savo kapitalo bazę ir pradeda platinti naują, jau antrąją šiais metais, 40 mln. litų dydžio akcijų emisiją, kurią įregistravus banko įstatinis kapitalas sieks 161 mln. litų.

Išleidžiama 40 mln. vnt. paprastųjų vardinių akcijų emisija bus pradėta platinti 2007 m. liepos 18 d.. Naujas akcijas galės įsigyti tik banko akcininkai, proporcingai jų turėtam akcijų skaičiui akcininkų susirinkimo dieną, t.y. 2007 m. kovo 29-ąją.

Vienos akcijos nominali vertė - 1 litas. Akcijos emisijos kaina - 2,3 lito. Akcijų pasirašymo ir apmokėjimo trukmė - 32 darbo dienos nuo akcijų platinimo pradžios. 

Akcijų platinimas vyks dviem etapais - jiems abiems nustatyti po 15 darbo dienų terminai. Pirmajame etape -  nuo 2007-07-18 iki 2007-08-07 - Šiaulių banko akcininkai galės pasinaudoti pirmumo teise ir įsigyti akcijų proporcingai susirinkimo dieną turėtam akcijų skaičiui (36,68 proc.). Antrajame etape - nuo rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 29 d. - pagal paraiškas bus platinamos po pirmojo etapo likusios neišplatintos akcijos, taip pat atsižvelgiant į 2007 m. kovo 29 d. turėtų akcijų skaičių. Akcijas Šiaulių bankas platins centrinėje buveinėje ir teritoriniuose padaliniuose.

Su akcijų prospektu galima susipažinti Šiaulių banko centrinėje buveinėje, banko tinklalapyje.