Šiaulių bankas planuoja didinti kapitalą

2008-10-06

AB Šiaulių banko valdyba šių metų lapkričio 11 d. šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus svarstomas banko įstatinio kapitalo didinimo klausimas.

Nuo 2002 metų Šiaulių bankas kasmet vykdo nuoseklią kapitalo didinimo politiką. Tokie veiksmai užtikrina efektyvų investuotų lėšų panaudojimą ir banko kapitalo pakankamumo rodiklio augimą. Šiuo metu Šiaulių banko kapitalo pakankamumas viršija 15 proc.. Neskaitant kapitalo didinimų iš banko lėšų, numatoma naujoji akcijų emisija už papildomus įnašus per pastaruosius septynerius metus bus jau aštuntoji.

Didžiausio Šiaulių banko akcininko - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) Direktorių taryba rugsėjo pabaigoje pritarė ERPB dalyvavimui galimame Šiaulių banko akcinio kapitalo didinime. Toks sprendimas priimtas, atsižvelgus į banko strateginius planus bei įvertinus potencialias Šiaulių banko galimybes augti ir pelningai dirbti. Remdamas Šiaulių banko ilgalaikę plėtrą, ERPB numato iki 2010 metų dalyvauti naujose akcijų emisijose ir tam tikslui skirti iki 10 mln. eurų.

„Šiaulių bankas labai vertina didžiausio savo akcininko ERPB ketinimus ir toliau remti planingą banko veiklos plėtrą. Įstatinio kapitalo didinimas turės teigiamos įtakos, plečiant užimamos rinkos dalį, didinant banko produktų pardavimo apimtis. Šiaulių bankas turi aiškią, į smulkųjį ir vidutinį verslą orientuotą strategiją, todėl didinti kapitalą ir pritraukti papildomus resursus mums yra svarbus ir esminis uždavinys“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Lapkričio 11 d. vyksiančio AB Šiaulių banko visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo pagrindinis darbotvarkės klausimas - Šiaulių banko kapitalo didinimas, išleidžiant naują akcijų emisiją. Šiuo metu banko įstatinis kapitalas siekia 180,36 mln. litų. Paskutinįkart Šiaulių banko išleista akcijų emisija užregistruota praėjusių metų rugsėjį - tuomet buvo išplatinta 40 mln. akcijų už 92 mln. litų.