Šiaulių bankas perima dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų

2013-02-23

2013 m. vasario 23 d. Šiaulių bankas, laikinasis Ūkio banko administratorius ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė sutartį dėl dalies Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perkėlimo į Šiaulių banką.

„Svarstyti klausimai buvo sudėtingi, todėl derybos vyko intensyviai ir buvo įtemptos. Artimiausiu metu svarbiausia mūsų užduotis - kaip įmanoma greičiau atnaujinti paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams. Tam prireiks nemažai pastangų, tačiau esame pasirengę skirti tiek laiko ir pajėgumų, kiek reikės“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Pasak A. Žiugždos, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomas Šiaulių bankas yra finansiškai stiprus ir pajėgus, kad užtikrintų tolesnį įsipareigojimų vykdymą ir paslaugų atnaujinimą buvusiems Ūkio banko klientams.

„Mes tikime, kad pasiektas susitarimas mūsų klientams, darbuotojams ir akcininkams suteiks naujų ir didesnių augimo galimybių, o visa Lietuvos bankininkystės sistema sustiprės ir taps dar konkurencingesnė“, - teigė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Didžiausias Šiaulių banko akcininkas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) visiškai palaiko šį sandorį. ERPB pranešė, kad siekdamas sustiprinti Šiaulių banko kapitalo bazę, pagreitinti Ūkio banko bankinės veiklos perėmimo procesą bei stabilizuoti padėtį Lietuvos finansų sektoriuje, suteiks Šiaulių bankui subordinuotą 20 milijonų eurų paskolą.

Sylvia Gansser Potts, ERPB finansų įstaigų departamento direktorė, pabrėžė, kad ERPB vertina greitai priimtą sprendimą dėl problemų patyrusio Ūkio banko Lietuvoje. „Mes džiaugiamės, kad šis sandoris užtikrins bankų sektoriaus stabilumą, o ERPB suteikta finansinė parama dar labiau sustiprins Šiaulių banką“, - sakė ji.

Apie paslaugų buvusiems Ūkio banko klientams atnaujinimą banko klientai ir žiniasklaida bus informuojami atskirais pranešimais. Taip pat informaciją bus galima rasti internete:www.sb.ltwww.ub.ltwww.lb.lt bei gauti klientų aptarnavimo telefonais: Šiaulių banko bendroji klientų aptarnavimo linija tel. 1813 bei specialia nemokama telefono linija tel. 8 800 10007 (skambinantiems iš Lietuvos) ir tel. +370 37 395 532 (skambinantiems iš užsienio).

Sutartį pasirašo (iš kairės į dešinę):  valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktoriaus pavaduotojas Darius Čerka, Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus, laikinasis Ūkio banko administratorius Adomas Audickas ir Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.