Šiaulių bankas per I pusmetį uždirbo 8,435 mln. Lt grynojo pelno

2006-07-12

Per pirmąjį šių metų pusmetį neaudituotais duomenimis bankas uždirbo 8,4 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 58% daugiau negu per pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Iš bankinės veiklos, palyginti su praėjusiųjų metų pirmuoju pusmečiu,  grynojo pelno gauta 93% daugiau.

Bankas viršijo visus pirmajam pusmečiui planuotus rodiklius. Banko turtas išaugo 17%, kreditų portfelis padidėjo 22,6%, indėlių padaugėjo 17,5%. Sparčiai augant ir siekiant stiprinti kapitalo bazę, per pusmetį banko įstatnis kapitalas buvo padidintas nuo 74,7 mln. iki 94 mln. Lt, t.y. 26%, o liepos pradžioje banko akcininkai nusprendė įstatinį kapitalą padidinti dar 15 mln. Lt – iki 109 mln. Lt.

“Sparčiai augdami pastaruosius keletą metų, įgijome strateginį partnerį – Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, išėjome į tarptautines sindikuotų paskolų ir obligacijų rinkas. Šie esminiai banko plėtros pokyčiai, kryptinga ir nuosekli banko strategija,  aukštai įvertinta “Euromoney” atliktame Vidurio ir Rytų Europos įmonių tyrime,  sudaro bankui prielaidas ir toliau sparčiai augti” – pažymi banko valdybos pirmininko pavaduotojas, Finansų ir kredito tarnybos vadovas Donatas Savickas.

mln. Lt

 

2005 06 30*

2005 12 31

2006 06 30**

Turtas

842,7

1039,0

1216,5

Kreditai (grynąja verte)

539,6

659,1

807,9

Indėliai

644,5

743,9

874,2

Grynasis pelnas

5,322

8,103

8,435

*   2005 06 30 duomenys pateikti retrospektyviai
** Duomenys neaudituoti.

Sparti verslo kreditavimo plėtra, gerus rezultatus pritraukiant resursus duodanti obligacijų platinimo programa, indėlių gausa, sėkminga banko dukterinių įmonių veikla įgalina tikėtis aukštų pelningumo rodiklių ir ateityje.

Per pusmetį bankas atidarė 2 naujus klientų aptarnavimo skyrius Biržuose ir Ukmergėje, pradėtas įrenginėti skyrius Jonavoje. Šiuo metu bankas turi 47 teritorinius padalinius, veikiančius 28-iuose šalies miestuose.

Bankas per 2006 metus planuoja uždirbti 12 mln. Lt grynojo pelno, t.y. pusantro karto daugiau negu praėjusiais metais.