Šiaulių bankas per I ketvirtį uždirbo 1 mln. Lt grynojo pelno

2004-04-14

AB Šiaulių banko 2004 metų I ketvirčio neaudituotas grynasis pelnas –1 mln. Lt

(mln. Lt)


2003 03 31 2003 12 31 2004 03 31*
Turtas 475,9 572,3 600,1
Kreditai (grynąja verte) 285,8 312,1 341,3
Indėliai ir akredityvai 307,3 399,3 425,8
Grynasis pelnas 1,318 4,154 1,0


* Duomenys neaudituoti

Pagrindiniai banko veiklos pirmąjį ketvirtį rezultatai viršijo planuotus.

Grynojo pelno bankas uždirbo tris kartus daugiau, negu buvo planavęs (planuota 0,307 mln. Lt).
Banko turtas, per pirmąjį ketvirtį išaugęs 4,9%, pirmą kartą viršijo 600 mln. Lt (planuota 593,4 mln. Lt). Kreditų grynąja verte portfelis per tris mėnesius padidėjo 9,4% (planuotas 8,1% augimas – iki 337,5 mln.Lt). Indėlių ir akredityvų padaugėjo 6,6% (planuota 424 mln. Lt). Lietuvos Respublikos vyriausybės skolos vertybinių popierių portfelis priartėjo prie 100 mln.Lt (pasiekė 99,8 mln. Lt).

„Geri pirmojo ketvirčio rezultatai patvirtina banko pasirinktą veiklos kryptį ir leidžia tikėtis, kad spartų augimą numatantys šių metų planai bus sėkmingai įgyvendinti“- teigiamai metų pradžios rezultatus vertina banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Bankas per 2004 metus planuoja uždirbti 6,5 mln. Lt grynojo pelno, pusantro karto daugiau negu praėjusiais metais.

Per pirmąjį š.m. ketvirtį bankas atidarė 2 naujus klientų aptarnavimo skyrius Druskininkuose bei Plungėje ir šiuo metu aptarnauja klientus 39 teritoriniuose padaliniuose. Vyksta dar 3 skyrių steigimo darbai.