Šiaulių bankas per 9 mėn. uždirbo 5,634 mln. Lt neaudituoto grynojo pelno

2004-10-08

Šiaulių bankas per 9 mėnesius uždirbo 5,634 mln. Lt neaudituoto grynojo pelno


Per šių metų 9 mėnesius Šiaulių bankas uždirbo 5,634 mln. Lt grynojo pelno - 84% daugiau negu per tą patį laikotarpį praėjusiais metais, kai buvo uždirbta 3,058 mln. Lt. Grynojo pelno gauta 20% daugiau negu buvo planuota. Uždirbtas grynasis pelnas sudaro 87% viso planuojamo metinio pelno (6,5 mln. Lt).

Ženklus pelno išaugimas per trečiąjį ketvirtį buvo numatytas banko veiklos plane – planuota gauti 2,8 mln. Lt, tačiau rezultatas viršijo prognozes – per ketvirtį uždirbta
3,1 mln. Lt. (Per pirmąjį pusmetį bankas gavo 2,5 mln. Lt grynojo pelno).

Kiti pagrindiniai šių metų trijų ketvirčių banko veiklos rodikliai yra artimi planuotiems.
Banko turtas per 9 mėnesius padidėjo 16% - iki 662 mln. Lt. Kreditų grynąja verte portfelis padidėjo 26%- iki 394,2 mln. Lt. Indėlių padaugėjo 19% – iki 475,5 mln. Lt. Privačių asmenų indėliai išaugo 22% – iki 292,6 mln. Lt.