Šiaulių bankas – paskolų žemdirbiams lyderis

2015-10-19

                         

Jau 16 metų Šiaulių bankas bendradarbiauja su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu (ŽŪPGF), teikiančiu garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ar tam tikram turtui įsigyti. Naujausi rezultatai rodo, kad Šiaulių bankas – paskolų žemdirbiams lyderis Lietuvoje.

Lietuvoje per 2015 metų tris ketvirčius ūgtelėjo ne vienas su žemės ūkiu susijęs rodiklis: padidėjo ŽŪPGF suteikiamų garantijų skaičius, augo bankų išduotų kreditų skaičius bei dydis, ūkininkai ir kaimo verslininkai skolinosi aktyviau nei anksčiau.

Teikdamas garantijas, ŽŪPGF bendradarbiauja su visais Lietuvoje veikiančiais bankais ir didele dalimi kredito unijų. Šiemet Šiaulių bankas, teikdamas žemdirbiams kreditus su garantija, pranoko kitus – per tris šių metų ketvirčius bankas išdavė 11,9 mln. eurų kreditų su garantija – tai daugiau nei 40 proc. visų šio tipo kreditų sumos.

Skatinti smulkųjį ir vidutinį Lietuvos verslą bei ūkininkus – vienas iš strateginių Šiaulių banko tikslų. Iš viso bankas suteikė 188 kreditus, už kuriuos garantavo ŽŪPGF. Daugiausia šiais kreditais šiemet naudojosi Kauno, Utenos ir Vilniaus apskričių žemdirbiai bei kaimo verslininkai. Dažniausiai kreditų lėšas ūkininkai ir verslininkai investavo į augalininkystę, pieno ūkių modernizavimą, alternatyviųjų verslų plėtrą (miškininkystę, medienos ruošą ir kt.).

2015 m. I pusmečio rodikliai:

Šaltinis: ŽŪPF interneto svetanė www.garfondas.lt