Šiaulių bankas – paskolų žemdirbiams ir ūkininkams lyderis

2015-07-10

Pirmąjį šių metų pusmetį Šiaulių bankas išlaikė lyderio pozicijas, teikdamas kreditus žemės ūkio sektoriui su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) garantijomis.

Šiaulių bankas žemdirbiams, ūkininkams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išdavė 4,38 mln. eurų kreditų, kurių 3,2 mln. eurų – su fondo garantijomis. Tai sudaro beveik trečdalį visos fondo suteiktų garantijų sumos.

Dažniausiai ŽŪPGF garantijomis naudojasi ūkininkai. Šiais metais daugiausiai garantijų suteikta už kreditus, kuriais finansuota augalininkystės bei alternatyviosios žemės ūkiui veikla. Dažniausiai buvo įgyvendinami miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų teikimo, kaimo turizmo bei alternatyvios energetikos projektai. 

Iš viso pirmąjį pusmetį ŽŪPGF šalies kredito įstaigoms už išduotus 15,3 mln. eurų kreditų suteikė 93 garantijas už 10,7 mln. eurų. 

ŽŪPGF duomenimis, šiais metais, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, suteiktų garantijų suma išaugo 52 proc. Tai lėmė išaugęs skolinimosi dydis – vidutinis kreditas šiemet sudarė 165 tūkst. eurų, kai praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 135 tūkst. eurų.

Plačiau apie Šiaulių banko teikiamas  ŽŪPGF garantijas