Šiaulių bankas pasirengęs teikti mikrokreditus iš valstybinės mikrokreditavimo programos lėšų

2006-08-09

 

Bankų, teiksiančių mikrokreditus iš valstybės lėšų, atrankoje Šiaulių bankas, pasiūlęs palankiausias mikro kreditų sąlygas, užėmė pirmąją vietą. Mikrokreditams teikti Bankui bus suteikta 15 mln. Lt, t.y. daugiau kaip pusė visų LR Vyriausybės šiai programai skirtų lėšų (viso 28,8 mln. Lt). Bankas yra pasirengęs pradėti teikti šiuos kreditus jau dabar.

Šiaulių bankas, pasinaudodamas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko patirtimi, pirmasis iš visų šalyje veikiančių bankų parengė savą mikrokreditavimo programą ir vykdo ją jau penkerius metus. Tokios pat mikrokreditų sąlygos ir teikimo tvarka bus taikoma ir kreditams iš valstybės lėšų.

Bankas, siekdamas kuo plačiau paskleisti informaciją apie mikrokreditus ir kitas SVV finansavimo formas, šių metų birželio-rugpjūčio mėnesiais pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 30 šalies verslo informacinių centrų ir verslo inkubatorių. Toks bendradarbiavimas padės išplėsti SVV mokymų ir konsultavimo galimybes. Sutartis rengiamasi pasirašyti beveik su visais centrais.

Mikrokreditai iki 86 320 Lt (25 000 eurų) bus teikiami mažoms ir vidutinėms įmonėms investicijoms finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti. Pirmenybė bus teikiama mikroįmonėms (įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 10 darbuotojų). Įmonei gali būti suteikti ne daugiau kaip du mikrokreditai per visą Programos laikotarpį.

Kreditai bus teikiami terminui iki 6 metų (atskirais atvejais – ilgesniam). Paskolos grąžinimas gali būti atidėtas iki 6 mėn. (atskirais atvejais – iki 1 metų).

Mikrokreditams Bankas netaikys administravimo, mikrokredito sutarties ir kitų dokumentų sudarymo mokesčių.

Banko teikiamų mikrokreditų palūkanų norma bus nedidesnė nei 3 mėn. EURIBOR plius 0,65%. Mikroįmonėms, vykdančioms veiklą Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ar Utenos apskričių savivaldybių teritorijose – 3 mėn. EURIBOR plius 0,15%.

Mikrokreditai bus teikiami supaprastinta ir pagreitinta tvarka: nereikia detalaus verslo plano; trumpa paraiška; atsakymą, ar suteiks kreditą, bankas praneša per 2-3 darbo dienas po to, kai  bankui pateikiami reikiami dokumentai.

Gautus 15 mln. Lt programos lėšų bankas įsipareigoja išskolinti per vienerius metus.
Informaciją apie mikrokeditus Bankas skleis per 49 teritorinius padalinius ir banko partnerius. Kreditai bus teikiami banko padaliniuose 29 šalies miestuose.

Smulkiajam ir vidutiniam verslui 2006 metų viduryje teko 78 % viso kreditų portfelio. 56% suteiktų kreditų – nedidesni nei 100 tūkst. Lt. Per 2005 metus SVV kreditų portfelis padidintas 58%.

Spaudos konferencija. AB Šiaulių banko Administracijos vadovo pavaduotoja, Verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė D.Kiburienė (dešinėje) pristato AB Šiaulių banko teikiamų mikrokreditų iš valstybės lėšų sąlygas
 
 
Iš kairės: "DnB Nord" smulkių ir vidutinių įmonių skyriaus vadovas E.Ruzgys, Medicinos banko valdybos pirmininkas K.Olšauskas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" INVEGA generalinė direktorė Z.Gurauskienė, Ūkio Ministras V.Navickas ir Šiaulių banko Administracijos vadovo pavaduotoja, Verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė D.Kiburienė