Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl mažų kreditų teikimo antrojo etapo

2009-05-13

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl mažų kreditų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimo.

Remiantis šia sutartimi, Šiaulių bankui mažiems kreditams teikti skirta  35 mln. litų - didžiausia suma tarp konkursą laimėjusių bankų. Pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas“ smulkiajam ir vidutiniam verslui bus išdalinta 100 mln. litų.

„Rinkos ekonomikos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo gyvybingumas. INVEGOS fondo paskolintos lėšos bankui artimiausiu metu pasieks mūsų klientus ir tikimės, kad tai verslo įmonėms padės išspręsti apyvartinių lėšų trūkumo problemą ar suteiks galimybes naujiems investiciniams projektams vystyti“, - pasirašant dvišalę sutartį, sakė Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Daiva Kiburienė.

Valstybės remiamus mažus kreditus verslo įmonės galės naudoti veiklos vystymui ir investicijoms. Maksimali mažo kredito suma vienai įmonei - ne didesnė kaip 350 tūkst. litų. Per dvylikos mėnesių laikotarpį viena įmonė galės gauti vieną kreditą. Kreditas suteikiamas litais ir ne ilgesniam terminui kaip iki 2014 m. pabaigos.

Antrojo etapo mažus kreditus planuojama išskolinti per pusmetį.