Šiaulių bankas pasirašė 30 mln. eurų sindikuotos paskolos sutartį

2007-06-27

Paskolą Šiaulių bankui organizavo Austrijos bankas Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG ir Vokietijos bankas HSH Nordbank AG. Kartu su šiais dviem bankais paskolos lėšas suteikė bankai iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Portugalijos, Norvegijos, Prancūzijos ir Lenkijos - iš viso trylika Europos šalių bankų.

30 mln. eurų paskola yra pirmoji komercinė sindikuota paskola ir iki šiol pati didžiausia Šiaulių banko kreditinė linija iš tarptautinių finansinių organizacijų. Daugiau kaip pusę sindikuotos paskolos sumos Šiaulių bankui suteikta trijų metų terminui, likusi dalis - vieneriems metams.

„Tikėjomės, kad pradinė 15 mln. eurų dydžio paskolos suma bus viršyta, tačiau toks didelis Europos bankų susidomėjimas ir geras Šiaulių banko vertinimas buvo malonus mūsų darbo įvertinimas. Šis faktas liudija, kad Šiaulių banko reitingai auga - jis pelno vis didesnį tarptautinį pripažinimą“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Gautos lėšos bus naudojamos banko veiklos vystymui, smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui. Geros paskolos sąlygos Šiaulių bankui leis dar labiau konkuruoti šalies finansų rinkoje, teikiant kreditus. Nuoseklus kreditavimo sąlygų gerinimas ir planingas naujų finansinių resursų pritraukimas per paskutinius dvyliką mėnesių paskolų portfelį Šiaulių bankui leido padidinti 1,4 karto - iki 1,1 mlrd. litų.

Sparčiai žengti į tarptautinę paskolų rinką Šiaulių bankas pradėjo prieš porą metų, kai finansiniu jo partneriu ir didžiausiu akcininku tapo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kuris valdo 16,1 proc. įstatinio kapitalo.

2007 m. Šiaulių bankas planuoja uždirbti 26 mln. litų grynojo pelno. Geri besibaigiančio pirmojo pusmečio rezultatai leidžia prognozuoti, kad ši riba bus nesunkiai pasiekta.