Šiaulių bankas metus pradėjo augančiais veiklos rezultatais

2018-05-07
  • Banko grupė uždirbo 9,9 mln. eurų, bankas – 13,4 mln. eurų grynojo pelno
  • Tipinės veiklos rezultatas išaugo 8 proc.
  • Bankas plėtė veiklą pastatų renovacijos finansavimo programose
  • Dividendams skirta 2,3 mln. eurų

2018 m. pirmąjį ketvirtį Šiaulių banko grupė uždirbo 9,9 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, banko pelnas siekė 13,4 mln. eurų. Palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, pirmojo šių metų ketvirčio banko grupės tipinės veiklos rezultatas padidėjo 8 proc. Svarios įtakos banko pelnui turėjo patronuojamųjų įmonių išmokėti dividendai.

„2018 metų pradžia Šiaulių bankui buvo sėkminga, nes per pirmąjį ketvirtį gerėjo visi pagrindiniai veiklos rodikliai – tipinės veiklos pelnas ir pajamos, paskolų ir indėlių portfeliai. Optimizmo suteikia nuosekliai augantis Lietuvos ūkis – pastebime, kad verslas vis drąsiau investuoja į plėtrą, modernizaciją. Nuosekliai kylant gyventojų pajamoms ir lūkesčiams, didėja vartojimo finansavimo, indėlių apimtys. Tvirta ekonomikos padėtis leidžia pagrįstai tikėtis pozityvių banko rezultatų ir kitais šių metų ketvirčiais“, - teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis per 12 mėnesių išaugo 20 proc. ir kovo mėn. pabaigoje viršijo 1,2 mlrd. eurų. Per tris šių metų mėnesius pasirašyta beveik 150 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių - portfelis išaugo 30 mln. eurų. Sparčiai augo ir banko grupės indėliai - per pirmąjį šių metų ketvirtį indėlių portfelis padidėjo 6 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių - 13 proc. ir 2018 m. kovo pabaigoje viršijo 1,7 mlrd. eurų. Banko klientų dėmesį pelnė praėjusių metų viduryje pasiūlytas naujas terminuotųjų indėlių produktas – Indėlis Plius – jo portfelis pasiekė 300 mln. eurų.

Bankas toliau sėkmingai dalyvauja pastatų renovacijos finansavimo programose: laimėtas savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo konkursas, pagal kurį Šiaulių bankas šiam tikslui suteiks iki 36 mln. eurų paskolų. Ši sutartis papildys aktyvią banko veiklą, finansuojant daugiabučių namų renovaciją – šioje srityje Šiaulių bankas išlieka lyderiu.

Banko grupė per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 14,2 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 23 proc. ir viršijo 3,1 mln. eurų. Tam didžiausios įtakos turėjo paslaugų planų privatiems ir verslo klientams pajamos. Palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, pelnas iš valiutos prekybos išaugo 13 proc., iki 1,2 mln. eurų. Tuo metu svyravimai vertybinių popierių rinkose lėmė mažesnį pelną iš prekybos vertybiniais popieriais.

Neigiamam netipinės veiklos rezultatui jau tradiciškai didžiausią įtaką turėjo išaugusi subordinuotos paskolos vertė, susijusi su kylančia Šiaulių banko akcijos kaina – per pirmus tris šių metų mėnesius apskaitytas nerealizuotas neigiamas 2,2 mln. eurų efektas. Jį iš dalies kompensavo vienkartinio pobūdžio pajamos iš skolos vertybinių popierių pardavimo.

Pasikeitę apskaitos principai lėmė banko grupės atidėjinių balanso padidėjimą 10 mln. eurų šių metų pradžioje, tačiau dėl palankios ekonominės aplinkos ir gerėjusios skolininkų būklės pirmąjį šių metų ketvirtį per pelno (nuostolių) ataskaitą buvo atstatyta 1,4 mln. eurų.

Pajamoms augant sparčiau nei išlaidoms, išlaikomas aukštas veiklos efektyvumas - banko grupės išlaidų ir pajamų santykis 2018 m. kovo pabaigoje sudarė 47 proc. Nuosavo kapitalo pelningumas viršijo 19 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta - riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

Šių metų kovo 29 d. įvykusiame visuotiniame susirinkime Šiaulių banko akcininkai pritarė banko valdybos siūlymui išmokėti 2,3 mln. eurų dydžio dividendus bei iš sukaupto banko rezervo padidinti įstatinį kapitalą 26,3 mln. eurų, išleidžiant akcijas, kurios proporcingai paskirstytos visiems akcininkams.