Šiaulių bankas – lyderis, išduodant kreditus su garantija

2015-04-20

Aktyviausiai šiemet kreditus su garantija teikė Šiaulių bankas – Žemės ūkio paskolų garantinio fondo (ŽŪPGF) duomenimis, per tris šių metų mėnesius bankas suteikė kreditų su garantija už 1,3 mln. eurų. Tai beveik trečdalis visų kreditų su garantija sumos. Iš viso Šiaulių bankas yra suteikęs 189 paskolas, už kurias garantavo ŽŪPGF.

Per pirmąjį ketvirtį kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 4,9 mln. eurų kreditų viso suteikė 34 garantijas už 3,3 mln. eurų.

Daugiausia kreditais su garantijomis šiemet naudojosi Kauno, Utenos ir Vilniaus apskričių žemdirbiai ir kaimo verslininkai, kurie dažniausiai investavo į augalininkystės, pieno ūkių  modernizavimą, ketvirtadalis visų investicijų buvo skirtos alternatyviųjų verslų, tokių kaip miškininkystės ir medienos ruošos, autoserviso bei kitų paslaugų tekimui, finansavimui.

Tikimasi, kad  garantijų teikimą turėtų paskatinti nuo šių metų pradžios atnaujintas dalinis palūkanų kompensavimas, praplėstas galinčių gauti iki 80 proc. garantijas klientų ratas bei kitos priemonės, skatinančios žemės ūkio sektoriaus kreditavimą.