Šiaulių bankas išmokės dividendus, priimtas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo

2019-03-28

Šiandien vykusiame visuotiniame Šiaulių banko akcininkų susirinkime buvo pristatyti ir patvirtinti audituoti rekordiniai praėjusių metų banko rezultatai bei priimti sprendimai dėl dividendų bei akcijų supirkimo.

„Praėjusieji metai mūsų bankui buvo ypač sėkmingi – pasiekėme didžiausią pelno rezultatą, reikšmingai padidinome kreditavimo apimtis bei indėlių portfelį, pelnėme geriausiai klientus aptarnaujančio banko vardą. Siekiame kurti vertę investuotojams, todėl šiandien džiaugiuosi akcininkų priimtais sprendimais, - ypač tuo, kad patvirtintas pelno paskirstymas su numatomais išmokėti gerais  dividendais ir kad sudaryta galimybė bankui  supirkti savų akcijų, siekiant palaikyti akcijų rinkos kainą“, - komentavo Šiaulių banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Dividendai: dešimtadalis nuo nominalios vertės

Akcininkų susirinkime buvo pritarta banko valdybos pasiūlymui paskirstyti pelną, išmokant akcininkams dividendus. Vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai siūloma skirti 0,029 euro dividendų, tai sudaro 10 proc. nuo akcijos nominalios vertės.

Paskirti dividendai bus mokami pagal susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkų turimą akcijų skaičių. Susirinkimo teisių apskaitos diena – 2019 m. balandžio 11 d. Informaciją apie dividendų išmokėjimo tvarką Bankas paskelbs vėliau.

Savų akcijų supirkimas – kainai rinkoje palaikyti

Akcininkai taip pat pritarė banko savų akcijų įsigijimui bei įsigijimą numatančioms sąlygoms. Buvo nustatytas maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra bankui priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė nei dešimtadalis banko įstatinio kapitalo vertės.

Patvirtintas ir įsigijimo terminas – akcijas bankas galės įsigyti per 18 mėnesių nuo šio susirinkimo dienos. Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina nustatyta 15 proc. didesnė už akcijos rinkos kainą „Nasdaq Vilnius“ biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, bet ne didesnė už akcijos buhalterinę vertę, apskaičiuotą pagal paskutinių paskelbtų banko finansinių ataskaitų duomenis. Minimali įsigijimo kaina – 15 proc. mažesnė už banko akcijų rinkos kainą „Nasdaq Vilnius“ biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.

Akcininkų susirinkime taip pat buvo nuspręsta patvirtinti 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės.

Per 2018 m. Šiaulių banko grupė uždirbo 52,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai 64 proc. daugiau, palyginus su 2017 m., kuomet uždirbta 32,1 mln. eurų. Ketvirtojo 2018 m. ketvirčio grynasis pelnas siekė 14,1 mln. eurų. Tipinės veiklos rezultatas per metus išaugo 14 proc.