Šiaulių bankas išleidžia naują 10 mln. eurų obligacijų emisiją

2009-06-16

Š. m. birželio 22 d. Šiaulių bankas pradeda platinti vienerių metų trukmės 10 mln. eurų diskontuotų obligacijų emisiją pagal banko 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programą, kurios bazinis prospektas 2009-02-11 patvirtintas LR Vertybinių popierių komisijos. 

Už šiuos vertybinius popierius, išleistus eurais, Šiaulių bankas mokės 7,8 proc. metinių palūkanų.

Platinamų obligacijų įsigyti bus galima iki š. m. liepos 10 d.. Mažiausias obligacijų skaičius, kurį gali įsigyti vienas investuotojas - 10 vienetų, didžiausias - 100 000 vienetų. Vienos obligacijos nominali vertė - 100 eurų. Šie Šiaulių banko platinami skolos vertybiniai popieriai įsigalios 2009 m. liepos 10 d., o jų išpirkimo data - 2010 m. liepos 15 d. Obligacijos bus platinamos diskontuota kaina, o išperkamos už nominalią vertę.

 „Obligacijos su fiksuota palūkanų norma - viena patikimiausių vertybinių popierių rūšių, kai investuotojas tiksliai žino, kada ir kokią sumą pinigų jis atgaus, suėjus išpirkimo terminui. Emisijos platinimo laikotarpiui taikoma 7,8 proc. diskonto norma, t.y. kuo klientai anksčiau įsigis vertybinių popierių, tuo mažiau už juos mokės“, - sako Šiaulių banko vertybinių popierių prekybos skyriaus viršininkas Rimantas Januševičius.

Pagal Šiaulių banko valdybos patvirtintas emisijos sąlygas, šias obligacijas bankas planuoja listinguoti biržoje NASDAQ OMX Vilnius, įtraukus jas į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.

Šiaulių banko obligacijos platinamos banko centrinėje buveinėje, Iždo departamento vertybinių popierių prekybos skyriuje (203 kab., Tilžės g. 149, Šiauliai) bei visuose Šiaulių banko padaliniuose. Darbo dienomis 7.30-11.30 ir 12.30-16.30  val.. Su obligacijų emisijos sąlygomis galima susipažinti banko tinklalapyje arba paskambinus tel.: (8 41) 595 654, 595 608, 500 709.