Šiaulių bankas išleidžia 10 mln. eurų obligacijų emisiją

2009-05-11

Šiaulių bankas gegužės 11 d. pradeda viešai platinti pirmąją pusės metų trukmės 10 mln. eurų diskontuotų obligacijų emisiją pagal banko 100 mln. litų ne nuosavybės vertybinių popierių emisijų programą, kurios bazinis prospektas 2009-02-11 patvirtintas LR Vertybinių popierių komisijos.

Už išleidžiamus naujos emisijos skolos vertybinius popierius Šiaulių bankas mokės 9 procentus fiksuotų metinių palūkanų. Vienos obligacijos nominali vertė - 100 eurų. Mažiausias vienam investuotojui siūlomas obligacijų skaičius - 10 vienetų, didžiausias - 100 tūkst. vienetų. Obligacijos bus platinamos diskontuota kaina, o išperkamos už nominalią vertę.

 „Įvertinęs skirtingus investuotojų poreikius, Šiaulių bankas išleidžia pusės metų trukmės obligacijų emisiją - tai optimalus investicijų terminas dabartinėmis neapibrėžtos ekonomikos sąlygomis ir patraukli investicijų grąža potencialiems investuotojams. Lėšas, kurias bankas gaus išplatinęs šią obligacijų emisiją, naudosime banko įprastinei veiklai“, - sakė Šiaulių banko Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas.

Obligacijų galima įsigyti iki š. m. gegužės 27 dienos. Tą pačią dieną bus išperkama ankstesnė Šiaulių banko 8 mln. eurų obligacijų emisija.

Pagal banko valdybos patvirtintas emisijos sąlygas, šias obligacijas bankas planuoja listinguoti biržoje NASDAQ OMX Vilnius, įtraukus jas į Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą. Taip investuotojams bus sudaryta galimybė teikti siūlymus šias obligacijas parduoti arba jų įsigyti obligacijų galiojimo laikotarpiu antrinėje rinkoje.

Skolos vertybinių popierių išpirkimo data - 2009 m. lapkričio 27 diena. Naujosios emisijos obligacijų  galima įsigyti Šiaulių banko centrinėje buveinėje, Iždo departamento vertybinių popierių prekybos skyriuje (203 kab., Tilžės g. 149, Šiauliai). Su obligacijų emisijos sąlygomis galima susipažinti banko tinklalapyje arba paskambinus tel.: (8 41) 595 654, 500 709, 595 608.