Šiaulių bankas išlaiko tvirtą augimo tempą

2018-08-06
  • Banko grupės pelnas išaugo 41 proc. iki 27 mln. eurų
  • Nuosekliai gerėjantys tipinės veiklos rezultatai užtikrina tvarų augimą
  • Bankas tęsia aktyvią verslo ir vartojimo finansavimo veiklą
  • Pradėti atnaujinti klientų aptarnavimo padaliniai

Per pirmus šešis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 27 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – atitinkamu 2017 m. laikotarpiu uždirbta 19 mln. eurų. Banko šių metų pusmečio pelnas siekė 30 mln. eurų arba 52 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu, šių metų pirmojo pusmečio grynosios palūkanų pajamos augo 8 proc., o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos net 28 proc. Reikšmingai augo ir pelnas iš valiutos prekybos - per pirmus šešis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 3,1 mln. eurų.

Teigiamos įtakos antrojo ketvirčio banko rezultatui turėjo subordinuotos paskolos vertės pokytis – sumažėjus skirtumui tarp Šiaulių banko akcijos kainos rinkoje ir akcijos buhalterinės vertės, opciono perkainojimas per antrąjį ketvirtį davė 4,7 mln. eurų pelno. Antrąjį šių metų ketvirtį bankas pakoregavo pelno mokesčio sąnaudų, susijusių su 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto taikymu, paskaičiavimą. Pirmąjį pusmetį banko grupės pelno mokesčio sąnaudos sudarė 1,8 mln. eurų ir tai yra 44 proc. mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį.

„Pirmasis šių metų pusmetis buvo sėkmingas visoms tipinėms banko veiklos sritims - pagrindinės veiklos rezultatai išlieka nuosekliai gerėjantys, nepaisant dinamiškos netipinės veiklos įtakos. Teigiami verslo ir gyventojų lūkesčiai, augantis vartojimas bei žemų palūkanų aplinka užtikrino spartų paskolų portfelio plėtros tempą“, - rezultatus apibendrino Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupės turtas nuo metų pradžios išaugo 7 proc. Sparčiai augo didžiausią turto dalį sudarantis paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis – vien per paskutinį ketvirtį jis išaugo 7 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių - 21 proc. ir birželio pabaigoje viršijo 1,3 mlrd. eurų. Per šešis šių metų mėnesius pasirašyta daugiau nei 320 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių. Pirmąjį šių metų pusmetį aktyviai vartojimui skolinosi namų ūkiai – Banko grupės vartojimo finansavimo portfelis nuo metų pradžios išaugo 15 proc. Kreditavimo apimčių augimą  užtikrina ne tik įdirbis pagrindiniuose verslo ir vartojimo finansavimo segmentuose, tačiau ir aktyvus dalyvavimas renovacijos programose. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys - su Viešųjų investicijų plėtros agentūra pasirašyta sutartis dėl 36 mln. eurų vertės savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo, o su Europos investicijų banku – dėl 50 mln. eurų nuosavų lėšų prisidėjimo daugiabučių namų atnaujinimui pagal išankstinio finansavimo modelį. Visa tai leidžia tikėtis paskolų ir išperkamosios nuomos portfelio augimo ir antroje metų pusėje.

Indėliai išlieka svarbiausia banko resursų pritraukimo priemone. Banko grupės indėlių portfelis per pirmąjį šių metų pusmetį padidėjo 8 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių - 13 proc. ir 2018 m. birželio pabaigoje sudarė beveik 1,8 mlrd. eurų.

Pirmojo pusmečio banko grupės išlaidų ir pajamų santykis sudarė 40 proc. Nuosavo kapitalo grąža viršijo 25 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta - riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

Skirtingai nuo rinkoje vyraujančių tendencijų, Šiaulių bankas išlaiko ir atnaujina platų klientų aptarnavimo padalinių tinklą visoje Lietuvoje. Pagal naują padalinių interjero standartą per šiuos metus bus atnaujinti 5 klientų aptarnavimo padaliniai.