Šiaulių bankas išlaiko tradiciją – iš banko lėšų didina įstatinį kapitalą

2014-03-28

2014 m. kovo 28 d. įvykusiame visuotiniame Šiaulių banko akcininkų susirinkime priimtas sprendimas iš banko lėšų padidinti banko įstatinį kapitalą 20 mln. litų, o išleidžiamas naujas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams.

Įregistravus įstatų pakeitimus, Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidės iki 270 mln. litų. Akcininkų sprendimu, iš kapitalo rezervo bus išleidžiama 20 milijonų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, kurias bankas nemokamai paskirstys akcininkams, proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Už 100 turimų akcijų akcininkui bus skirtos 8 naujos akcijos.

„Kapitalo rezervo pavertimas akcijomis, kurios nemokamai paskirstomos akcininkams, neįtakoja kapitalo pakankamumo rodiklio, bet suteikia kiekvienam akcininkui galimybę disponuoti jam tenkančia kapitalo dalimi savarankiškai. Tai skatina investuotojus banko akcijas rinktis ilgalaikiam investavimui. Šios tradicijos Šiaulių bankas laikosi jau daugelį metų, pertrauka buvo tik per krizę. Iš banko lėšų išleistos ir akcininkams nemokamai perduotos akcijos sudaro 34 procentus nuo padidinto įstatinio kapitalo, sieksiančio 270 milijonų litų“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko akcininkų susirinkimas, išklausęs metinio pranešimo santrauką, audito išvadą, banko stebėtojų tarybos atsiliepimus ir pasiūlymus, patvirtino 2013 metų finansines ataskaitas ir pelno paskirstymą. Iš paskirstytinojo pelno 1,8 mln. litų nuspręsta skirti į privalomąjį rezervą. 2013 finansinių metų pabaigai nepaskirstytasis banko pelnas sudaro 33,5 mln. litų.

Akcininkai susirinkimo metu taip pat išrinko naują Šiaulių banko stebėtojų tarybos narį – juo tapo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vyriausiojo bankininko Finansų institucijų departamente pareigas einantis Valdas Vitkauskas, kuris pakeitė savo kolegą Alexanderį Savelievą, toliau tęsiantį karjerą ERPB. Naujasis Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys pareigas eis iki šios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos – 2016 m. pabaigos.

Taip pat susirinkime išrinkta nepriklausoma audito įmonė – šių ir ateinančių metų Šiaulių banko konsoliduotas metines finansines ataskaitas audituos UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Akcininkų susirinkime Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius sakė, kad „2013-ieji buvo išskirtiniai metai Šiaulių banko istorijoje – sudėtingi, pilni iššūkių, bet tuo pačiu ir sėkmingi. Bankas reikšmingai pasikeitė, išaugo, tapo didžiausiu lietuviško kapitalo banku. Galime pasidžiaugti, kad bankas pernai reikšmingiau prisidėjo prie šalies ekonominės aplinkos gerinimo, teik teikdamas finansines paslaugas savo klientams, tiek sudarydamas jiems naujas bendradarbiavimo galimybes, atsiradusias dėl banko plėtros, perėmus bankrutavusio Ūkio banko dalį turto ir įsipareigojimų“.

2013 m. Šiaulių banko grupė uždirbo 18,4 mln. litų grynojo audituoto pelno arba 41 proc. daugiau negu 2012 m. Šiaulių banko grynasis audituotas pelnas sudarė 10,7 mln. litų ir buvo 28 proc. mažesnis nei 2012-aisias. 2013 m. banko padalinių tinklas išsiplėtė iki 77 skyrių, o klientų skaičius gerokai perkopė 300 tūkstančių.

Šiaulių bankas 22-jus metus dirba su verslo ir su privačiais klientais, tačiau didžiausią įdirbį turi smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) srityje, kurioje ir toliau stiprins išskirtinę savo kompetenciją. Banko akcijos kotiruojamos NASDAQ OMX Vilniaus biržos Oficialiajame sąraše. Didžiausias Šiaulių banko akcininkas – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, kuris 2013 m. pabaigoje valdė 19,57 proc. Šiaulių banko akcijų.