Šiaulių bankas ir Vytauto Didžiojo universitetas tiesia bendradarbiavimo tiltus

2013-04-04

Šiaulių bankas su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) akademine bendruomene pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir pradeda glaudų bendradarbiavimą. Ši banko ir universiteto partnerystė orientuota į svarbų tikslą - verslo įgūdžių ir mokslo žinių kooperaciją.

Šiaulių banko ir VDU bendradarbiavimo sutartis sudarys prielaidas mažinti mokslo ir verslo atotrūkį, skatins bendradarbiavimą, inicijuojant ir vykdant bendrus projektus, keliant studentų praktinę kompetenciją, tobulinant praktinius įgūdžius, gerinant studijų kokybę, sudarys sąlygas ugdyti kvalifikuotus darbuotojus, taikyti inovacijas.

„Visi žinome, kaip šiandien svarbu turėti informacijos apie tai, kas aktualu verslui, reikalinga darbo rinkai, ir disponuoti naujausiomis mokslo žiniomis. Inspiruojami šių poreikių siekiame glaudesnio bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis. Planuojame intensyvius žinių mainus, neabejodami, kad Šiaulių banko bendradarbiavimas su akademiniu jaunimu konsoliduos teorines žinias su praktine patirtimi ir studentams atvers puikias perspektyvas tiek siekiant sėkmingos karjeros, tiek įgyvendinant novatoriškas verslo idėjas“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

„Dar nuo rudens kalbėjome, kad keistai atrodytų, jeigu neturėtume sutarties su Šiaulių banku, kuriame dirba ir vadovauja universiteto absolventai. Sutartimi parodome, kad VDU yra atviras verslui įvairiomis formomis, taigi verslas universitete gali atsirasti ir gauti tai, kas jam reikalinga ir įdomu“, - sutarties pasirašymo metu kalbėjo VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.

VDU tarybos posėdis, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp banko ir universiteto, vienai studentei tapo ypač reikšmingas. VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto nuolatinių studijų pirmo kurso finansų ir bankininkystės studijų programos magistrantei Rimai Partaukaitei tądien buvo įteikta Šiaulių banko vardinė stipendija. Stipendija studentei paskirta už jos akademinius pasiekimus ir didelį siekį tobulėti finansų ir bankininkystės studijose.

Stipendijų teikimas geriausiems VDU studentams numatytas pasirašytoje dvišalėje bendradarbiavimo sutartyje. Beje, pasibaigus šių metų pavasario semestrui, Šiaulių bankas planuoja įteikti dar vieną vardinę stipendiją puikių mokslo rezultatų pasiekusiam Vytauto Didžiojo universiteto studentui arba studentei.