Šiaulių bankas ir „Verslo angelų fondas I“ bendradarbiaus, skatindami smulkųjį ir vidutinį verslą

2011-07-01

Šiaulių bankas ir komanditinė ūkinė bendrija „Verslo angelų fondas I“, investuojanti kartu su Verslo angelais, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Įgyvendindami šį susitarimą, Bankas ir Fondas bendradarbiaus, diegiant naujas ir tobulinant esamas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo paslaugas, orientuosis į verslumo ir inovacijų skatinimą regionuose.

„Ekonomikai palaipsniui išeinant iš krizės, verslas susiduria su naujais poreikiais. Mes tai matome ir suprantame, todėl norime smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms sudaryti galimybes ne tik gauti finansavimą ar spręsti kitus savo finansinius klausimus, bet ir suteikti naudingų patarimų, pasidalinti sukaupta svaria patirtimi, skatinti investuotojų entuziazmą bei vadovų įgūdžius - kartu su „Verslo angelų fondu“ tai galėsime padaryti ypač gerai“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

„Esame pasiruošę dirbti su visais Lietuvos bankais, tačiau, mūsų nuomone, Šiaulių bankas yra neabejotinas lyderis, finansuojant smulkiąsias ir vidutines Lietuvos įmones. Būtent šis sektorius yra ir mūsų veiklos ašis, - sako „Verslo angelų fondo I“ partneris Algimantas Variakojis. - Dar iki sutarties pasirašymo kartu su banku esame organizavę ne vieną seminarą verslo finansavimo klausimais, konsultavę verslininkus, rengę bendrus projektus. Vertiname, kad bankas visus klausimus sprendžia labai operatyviai. Manau, kad su Šiaulių banko pagalba mums tampa „įkandami“ projektai, kurių vertė yra kelis ar net keliolika kartų didesnė nei iki šiol mūsų finansuojamų projektų - visa tai mūsų Fondui ir mūsų Verslo angelams atveria naujas galimybes“.

Kartu su verslo vystymo bei investicijų realizavimo patirties turinčiais Verslo angelais Šiaulių bankas visuose miestuose, kur veikia jo padaliniai, nemokamai konsultuos klientus JEREMIE programos įsisavinimo ir ES rengiamų projektų finansavimo klausimais, bendromis jėgomis teiks pagalbą naujoms įmonėms, organizuos mokymus ir seminarus vietos verslininkams, dalyvaus parodose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Pasak A. Žiugždos, ši iniciatyva - tai „minkštos“ pagalbos verslui formos, kurios sudarys palankias sąlygas verslininkams gauti papildomos informacijos ir įvertinti savo veiklos galimybes rinkoje, taip pat įgyti reikalingą verslo know-how ir plėsti ryšius su klientais bei investuotojais, kurie yra gyvybiškai svarbūs įmonės sėkmei.

Šiek tiek anksčiau - šių metų kovą, siekiant aktyvinti dialogą su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, Šiaulių bankas pasirašė sutartį ir dar su vienu JEREMIE programos dalyviu - rizikos kapitalo fondu „LitCapital“.

Apie Šiaulių banką
Lietuvos investuotojų ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdomas Šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. Šiaulių bankas yra vienas iš daugiausiai lietuviško kapitalo turinčių bankų šalyje - Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo.
Bankas turi 52 teritorinius padalinius, kurie veikia visoje Lietuvoje.

Apie „Verslo angelų fondą I“
Rizikos kapitalo valdytojas „Verslo angelų fondas I“ yra vienas JEREMIE programos dalyvių, jo steigėjas - Europos investicijų fondas (EIF), kuris ir įgyvendina JEREMIE iniciatyvą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. „Verslo angelų fondas I“ kartu su Verslo angelais lygiomis dalimis investuoja į mažų ir vidutinių įmonių kapitalą Lietuvoje. Investicijos į vieną bendrovę gali siekti nuo 173 000 litų iki 1 381 000 litų.