Šiaulių bankas ir toliau dalyvauja vyriausybės paramos verslui projektuose

2009-07-10

Š. m. birželio 26 d. Šiaulių bankas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašė dvišalę sutartį dėl kreditų teikimo su INVEGOS garantija ne tik labai mažoms, mažoms, vidutinėms bet ir didelėms įmonėms, kurios patiria laikinų finansinių sunkumų.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 569, INVEGOS garantijos bus teikiamos kredito įstaigoms už gamybinių ir paslaugas teikiančių SVV ir didelių įmonių, patiriančių laikinų finansinių sunkumų, paskolas. INVEGOS paskolų garantijos bus teikiamos iki 2010 m. gruodžio 31 d.

„Tikimės, kad šios garantijos pagelbės mūsų  klientams sprendžiant kreditinių išteklių klausimus “, - sakė Šiaulių banko verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Daiva Kiburienė.

INVEGA garantuos iki 80 procentų paskolos, skirtos apyvartiniam kapitalui finansuoti. Maksimali garantijos suma vienai SVV, didelei įmonei ar įmonių grupei negali būti didesnė kaip 5 mln. Lt. Bendra INVEGOS garantuotų paskolų suma vienai SVV, didelei įmonei ar įmonių grupei negali būti didesnė kaip 20 mln. litų.