Šiaulių bankas ir „LitCapital Asset Management“ aktyvina dialogą su smulkiuoju ir vidutiniu verslu

2011-03-21

AB Šiaulių bankas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su JEREMIE programos dalyviu, rizikos kapitalo fondu „LitCapital“.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) sukuriama prekių ir paslaugų pridėtinė vertė kasmet auga, todėl šių įmonių vaidmuo Lietuvos ekonomikoje darosi vis svarbesnis. Pasirašyta sutartis verslo klientams numato ne tik mokymo paslaugų teikimą, konsultacijas dėl galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) teikiama finansine parama ir efektyvesnio jos finansavimo instrumentų įsisavinimo, bet ir geresnę prieigą prie Europos investicijų fondo (EIF) įgyvendinamos JEREMIE programos finansinės inžinerijos priemonių.

„Ekonomikos konkurencingumą bei rinkos augimą didžia dalimi lemia smulkusis ir vidutinis verslas. Tačiau šios įmonės dažnai susiduria su finansinių išteklių problema, su poreikiu gauti papildomą finansavimą, reikalingą informaciją. Kartu su partneriu Šiaulių bankas verslo įmonėms padės ieškoti naujų finansavimo galimybių, novatoriškų pokyčių valdymo, rizikos toleravimo struktūrų. Tikiu, kad bendras dialogas su verslininkais paskatins įmones aktyviau dalyvauti smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo programose, tapti lankstesnėmis, aktyvesnėmis, gebančiomis labiau konkuruoti,“ - sako Donatas Savickas, Šiaulių banko finansų ir kredito tarnybos vadovas.

„Dabar vidutinėms įmonėms mes galėsime pasiūlyti kompleksines finansavimo galimybes - tiek akcinio kapitalo finansavime, tiek ir bankiniame finansavime. Įmonėms labai dažnai reikia iš karto kelių finansavimo šaltinių. O Šiaulių bankas turi labai stiprias pozicijas vidutinių įmonių bankinio finansavimo srityje. Mes būtent su tokiomis įmonėmis ir dirbame,“ - teigia UAB „LitCapital Asset Management“ steigėjas ir vadovaujantysis partneris Šarūnas Šiugžda.

Bendradarbiaudami Šiaulių bankas ir „LitCapital“ taip pat numato bendras konferencijas, parodas, darbuotojų mokymą, informacijos sklaidą, leidinių platinimą.

Pagal JEREMIE programą Šiaulių bankas kartu su EIF mažoms ir vidutinėms įmonėms planuoja suteikti paskolų už daugiau kaip 138 mln. litų. Paskola vienai įmonei siekia net 11 mln. litų, jos trukmė - net iki dešimties metų. Banko ir EIF lėšos naudojamos lygiomis dalimis, taip pat lygiai dalinamasi ir finansine rizika.

„LitCapital“ fondas disponuoja 69 mln. litų lėšomis, investicija į vieną įmonę (akcinį kapitalą) - nuo 2 iki 10,4 mln. litų.

Sutartis dėl smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo gerinimo Šiaulių bankas yra pasirašęs su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, VšĮ „Lietuvos inovacijų centru“ bei kitais partneriais.