Šiaulių bankas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis

2014-06-30

Šiaulių bankas pradeda aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (toliau – LŽŪKT). Birželio mėnesį bankas su šia tarnyba pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis.

Pirmojoje bendradarbiavimo sutartyje susitarta dėl apsikeitimo elektroniniais banko sąskaitų išrašais ir klientų finansinėmis ataskaitomis. Šiaulių bankas su LŽŪKT periodiškai keisis šia informacija. Bus keičiamasi informacija tik tų klientų, kurie yra davę tam sutikimą. Šiems ūkininkams, besidomintiems banko teikiamomis paslaugomis, bendradarbiavimas su banku nuo šiol taps dar paprastesnis – jiems patiems nereikės periodiškai pristatyti finansinių ataskaitų bankui – viskas bus atliekama automatiškai. Ūkininkams, kurie naudojasi LŽŪKT teikiamomis buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugomis, taip pat nereikės rūpintis ir sąskaitų išrašų pristatymu.

Antroji sutartis apima plačias partnerystės galimybes ir kitus bendradarbiavimo aspektus. Abi organizacijos įsipareigojama plėtoti bendrus ekonominius ir informacinius projektus, keistis informacine medžiaga, dalyvauti vieni kitų organizuojamuose seminaruose ir kituose renginiuose. Banko atstovai LŽŪKT organizuojamuose renginiuose konsultuos ir pristatys banko paslaugas ūkininkams, jiems taikomas išskirtines sąlygas tiek kasdieninėms finansinėms paslaugoms, tiek kreditams. LŽŪKT atstovai taip pat vyks į susitikimus su Šiaulių banko klientais, užsiimančiais žemės ūkio veikla.

Šios pasirašytos sutartys tai dar vienas žingsnis link glaudaus bendradarbiavimo su ūkininkais ir galimybė teikti banko paslaugas, neatitraukiant ūkininkų nuo žemės ūkio darbų.

Apie LŽŪKT
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba padeda visiems ūkininkaujantiems pelningai plėtoti savo verslą, teikia konsultacijas kaip gaminti konkurencingą produkciją, išlikti ir pirmauti rinkos ekonomikos sąlygomis. Tarnybos vizija – būti žemdirbių strategine partnere, patirtimi ir inovacijomis, profesionaliai ir atsakingai skatinti sėkmingą žemės ūkio verslą. Didelį dėmesį LŽŪKT skiria ūkio buhalterinės apskaitos paslaugų ūkininkams teikimui. LŽŪKT turi didžiausią žemdirbių konsultavimo tinklą šalyje, konsultuojama augalininkystės, gyvulininkystės, ekonomikos, inžinerijos, ūkio apskaitos klausimais, organizuoja periodiškai žemdirbių mokymus.

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis (dešinėje), Šiaulių bankui atstovavo Kėdainių klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas Kęstutis Povilauskas.