Šiaulių bankas ir Lietuvos inovacijų centras bendradarbiaus, skatindami inovacijas versle

2008-05-29

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas ir viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl inovacijų versle skatinimo.

Tai pirmoji tokia sutartis, pasirašyta tarp komercinio banko ir Lietuvos inovacijų centro.

Pripažindami smulkiojo ir vidutinio verslo inovacinės veiklos finansavimo svarbą ir siekdami aktyviai prisidėti prie inovacijų plėtros Lietuvoje, Šiaulių bankas ir Lietuvos inovacijų centras tapo partneriais. Abi įmonės tikisi, kad pasirašyta dvišalė sutartis paspartins žiniomis grindžiamos ekonomikos augimą, paskatins inovacinių ir verslo plėtros projektų įgyvendinimą, panaudojant privačias ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Šiam tikslui pasiekti ketinama veiksmingai išnaudoti platų, šešiasdešimties padalinių per visą Lietuvą Šiaulių banko tinklą ir VšĮ Lietuvos inovacijų centro bei jo penkių regioninių atstovybių potencialą.

„Mes didžiuojamės užsimezgusiais glaudžiais ryšiais ir tampriu bendradarbiavimu su Lietuvos inovacijų centru. Šiaulių bankui tai reikšmingas žingsnis, diegiant naujas ir tobulinant jau esamas smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimo paslaugas, įgyvendinant banko strateginius uždavinius, - pasirašydamas sutartį, sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus. -  Šis susitarimas neabejotinai rodo, kad bankas pasirengęs naujiems iššūkiams ir kartu su Lietuvos inovacijų centru skatins inovacijas versle bei padės įmonėms šioje - dažnai rizikingoje - veikloje“.

Pasak Lietuvos inovacijų centro direktoriaus Kastyčio Gečo, partnerystė su Šiaulių banku įstaigai padės išplėsti konsultuojamų įmonių ratą, platinti informaciją, susijusią su inovacijomis versle, esamiems ir potencialiems klientams bus dar paprasčiau ir lengviau sužinoti apie įvairių projektų finansavimo galimybes, o svarbiausia ši partnerystė leis veiksmingai propaguoti inovatyvų požiūrį į verslą ir didinti verslo inovacinius gebėjimus. K.Gečo žodžiais, tai didins centro ir banko  veiklos efektyvumą, užtikrins geresnį klientų aptarnavimą, skatins verslo konkurencingumą ir spartins inovacinę ūkio plėtrą šalyje.

Abu partneriai numato nemokamai konsultuoti įmones, ruošiant projektus finansavimui, organizuoti bendrus seminarus verslo atstovams, aprūpinti juos metodine literatūra, padėti rasti partnerių projektų įgyvendinimui Lietuvoje ir už jos ribų.