Šiaulių bankas – generalinis verslo plano turnyro rėmėjas

2005-02-21

Šiaulių bankas – generalinis verslo plano turnyro rėmėjas

Verslo plano turnyras – tiems, kas turi verslo idėją, ketina parengti verslo planą, kas nori išmokti parengti gerą verslo planą, nori užmegsti platesnius verslo ryšius ir išgirsti kitų patirtį, tiems, kas be šios praktinės naudos dar nori laimėti ir piniginį prizą.

Verslo plano turnyro tikslai: padėti pradedantiems naują verslą, skatinti verslo plėtrą, teikti pagalbą rengiant verslo planą, puosėlėti verslininkystės kultūrą Lietuvoje.

Verslo plano turnyre kviečiami dalyvauti pradedantys verslininkai, besikuriančios ar jau veikiančios, bet siekiančios plėstis įmonės, inovacijų ir technologijų kūrėjai, mokslininkai, verslo paramos organizacijos, visi, kas turi naujų verslo idėjų.

Turnyrą organizuoja viešoji įstaiga Šiaurės miestelio technologijų parkas, pasinaudodamas analogiško, jau eilę metų vykdomo Vokietijoje, turnyro patirtimi.

Verslo plano turnyrą remia Europos Sąjungos PHARE programa.

AB Šiaulių bankas kartu su UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA), siekdami skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą šalyje, tapo generaliniais Verslo plano turnyro rėmėjais.

Mokymai, verslo plano rengimas ir apdovanojimai vyks trimis etapais nuo šių metų kovo iki liepos mėnesio.

Daugiau informacijos ir registracija - turnyro tinklapyje www.versloturnyras.lt.