Šiaulių bankas efektyviai dirba su smulkiuoju ir vidutiniu verslu

2003-04-11

Šiaulių bankas efektyviai dirba su smulkiuoju ir vidutiniu verslu

Šiaulių bankas pripažintas vienu iš efektyviausiai įgyvendinusių Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) vykdomą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimo projektą. Tai buvo pranešta š.m. kovo 6-7d. Bratislavoje įvykusiame bankų, dirbančių su Europos Sąjungos ERPB SVV projektu, susitikime. Projekte dalyvauja bankai iš 10 Centrinės ir Rytų Europos šalių, siekiančių narystės Europos Sąjungoje, t.y. Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos.Šiaulių bankas buvo vienas produktyviausių perskolindamas projekto lėšas per trumpiausią laikotarpį. 5 mln. eurų kredito linijos sutartį su ERPB Šiaulių bankas pasirašė 2000 m. gruodį. Jau po 4 mėnesių buvo suteikta pirmoji paskola, o per 13 mėnesių išskirstytos visos lėšos. Visi suteikti kreditai yra kokybiški ir atitinka ERPB keliamus reikalavimus.

Šiaulių banko suteikti kreditai savo dydžiu labiausiai atitinka projekto paskirtį – mažų ir vidutinių įmonių finansavimą. Vidutinis suteiktų kreditų dydis – 13,6 tūkst.eurų (47 tūkst.Lt). Tai yra mažiausias kreditų vidurkis, palyginti su kitų bankų kreditų portfeliais. Padedamas Europos Komisijos finansuojamų projekto konsultantų, Šiaulių bankas parengė ir sėkmingai įgyvendino mikro kreditavimo programą.

Viso kreditų portfelio struktūra taip pat atspindi Šiaulių banko siekį skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą šalyje. Beveik 85% kreditų, suteiktų privačioms įmonėms per 2001 ir 2002 metus, buvo nedidesni negu 300 tūkst. Lt, o šių kreditų vidutinis dydis atitinkamai – 80 tūkst. ir 82 tūkst. litų.