Šiaulių bankas didina kapitalą

2003-09-05

Šiaulių bankas didina akcinį kapitalą 5 mln. Lt

2003 m. rugsėjo 3 d. AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išleisti naują akcijų emisiją ir padidinti banko akcinį kapitalą papildomais 5 mln. litų įnašais. Naujai išleidžiamų 1 Lt nominalios vertės akcijų emisijos kaina 1 Lt.

Šį sprendimą nulėmė nuosekli banko plėtra, augantis klientų skaičius, sparčiai didėjantis banko turtas ir, atitinkamai, siekis efektyviai šį turtą panaudoti bei išlaikyti gerą kapitalo pakankamumo rodiklį.

Susirinkimas nutarė nesuteikti banko akcininkams pirmumo teisės įsigyti šias akcijas ir tokiu būdu užtikrinti greitesnį naujosios emisijos išplatinimą. Naujai išleidžiamas akcijas išpirks East Capital Asset Management AB (Švedija), UAB “Pozityvios investicijos” ir 2 individualūs asmenys.

Tai jau trečias akcinio kapitalo didinimas per pusantrų metų. Praėjusių metų gruodžio 18 d. kapitalas buvo padidintas 4 mln. Lt, š.m. birželio 18 d. – 5,323 mln. Lt.
Laipsniškai ir nuosekliai didinti banko akcinis kapitalą planuojama ir ateityje.