Šiaulių bankas didina įstatinį kapitalą ir mokės dividendus

2016-03-30

Š. m. kovo 30 d. įvyko visuotinis AB Šiaulių banko akcininkų susirinkimas. Jo metu akcininkai nusprendė iš nepaskirstyto pelno padidinti banko įstatinį kapitalą 18,2 mln. eurų, išleidžiant 62,9 mln. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominaliosios vertės akcijų. Išleidžiamos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2016 m. balandžio 13 d.) jų turėtų akcijų bendrai nominaliajai vertei. Akcininkai gaus po 20 proc. nemokamų naujų akcijų. Išleidus šią akcijų emisiją, Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidės iki 109,5 mln. eurų.

Susirinkime taip pat priimtas sprendimas banko akcininkams skirti dividendus: vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominaliosios vertės akcijai – 0,002 euro dividendų, tai sudaro 0,69 proc. akcijos nominaliosios vertės.

„Praėję metai buvo vieni sėkmingiausių banko veiklos istorijoje. Sutelktai dirbome vadovaudamiesi savo veiklos strategija, ir tai pasiteisino – užsibrėžtus tikslus viršijome. Tikime, kad auganti ir besiplečianti banko veikla toliau didins akcijų vertę“, – sakė Vytautas Sinius.

Pasibaigus ankstesnės stebėtojų tarybos kadencijai, akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja Šiaulių banko stebėtojų taryba, kurios sudėtyje esama pokyčių. Ateinančių 4 metų kadencijai perrinkti Arvydas Salda, Gintaras Kateiva, Ramunė Vilija Zabulienė, Peter Reiniger ir Valdas Vitkauskas. Stebėtojų taryboje darbą pradės du nauji nariai: Darius Šulnis ir Martynas Česnavičius. Pirmą kartą į stebėtojų tarybą išrinkti asmenys tarybos narių pareigas pradės eiti tik gavus Lietuvos banko leidimą.

Akcininkų susirinkime taip pat buvo išrinkta nepriklausoma audito įmonė UAB  „PricewaterhouseCoopers“ 2016 ir 2017 metų banko konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti.

Banko akcininkų susirinkimas, susipažinęs su metiniu pranešimu ir audito išvada, taip pat su banko stebėtojų tarybos atsiliepimais bei pasiūlymais, patvirtino 2015 metų finansines ataskaitas ir pelno paskirstymą. Taip pat priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo.

Akcininkų susirinkime pristatydamas banko 2015 metų pasiekimus, Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius akcentavo vieną didžiausių 2015 metų rinkos sandorių, kai buvo įsigytas AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“, o privatiems ir verslo klientams suteikta naujų paslaugų galimybių.

Pernai bankas dar labiau sutvirtino lyderio pozicijas renovacijos srityje, užimdamas 2/3 šios rinkos, taip pat atnaujino prekės ženklą. Aktyvus ir artimas bendradarbiavimas su smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėmis bei orientacija į klientų reikmes leido padidinti Šiaulių banko verslo klientų skaičių 9 proc. – iki 25,5 tūkst., privačių klientų skaičius išaugo 7 proc., pasiekdamas 360,8 tūkst.

2015 metais Šiaulių banko grupė uždirbo 23,8 mln. eurų grynojo pelno – daugiau nei dukart, palyginti su 2014-aisiais. Šiaulių banko grynasis pelnas sudarė 21,2 mln. eurų – taip pat buvo du kartus didesnis negu 2014 metais. Grupės kapitalo grąža išaugo iki 19 proc., o turto grąža pasiekė 1,4 proc.

Įvertinę pastarųjų metų Šiaulių banko veiklą, jos įtaką šalies bendruomenei ir ūkiui, du solidūs tarptautiniai verslo ir finansų žurnalai „The Banker“ ir „Global Finance“ Šiaulių banką pripažino geriausiu 2015 metų  banku Lietuvoje.