Šiaulių bankas didina akcinį kapitalą

2004-07-21

Šiaulių bankas didina akcinį kapitalą 3,25 mln. Lt

2004 m. liepos 20 d. AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė išleisti naują akcijų emisiją ir padidinti banko akcinį kapitalą papildomais 3,25 mln. litų įnašais - iki 56 mln. Lt. Naujai išleidžiamų 1lito nominalios vertės akcijų emisijos kaina 1,70 lito.

Bankas vykdo savo planus nuosekliai didinti akcinį kapitalą. Tai daroma didžiąja dalimi esamų akcininkų pastangomis, iš esmės nekeičiant akcininkų struktūros. Beveik 90% banko akcinio kapitalo valdo rezidentai.
Šis akcinio kapitalo didinimas yra antras šiais metais ir penktas per kiek daugiau nei du metus. Įskaičiuojant naująją emisiją, kapitalas per šį laikotarpį bus padidintas 65%. Akcinis kapitalas 9,729 mln. Lt buvo padidintas iš banko lėšų.

Susirinkimas neatšaukė banko akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų akcijų proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklausė visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Neišplatintas akcijas nuspręsta išplatinti visiems to pageidaujantiems investuotojams, atsižvelgiant į likusių akcijų skaičių ir pageidavimų apimtis.

Laipsniškai ir nuosekliai didinti banko akcinį kapitalą planuojama ir ateityje.