Šiaulių bankas atkreipia gyventojų dėmesį į padažnėjusius sukčiavimo atvejus ir ragina būti atsargesniais

2011-02-18

Pastaruoju metu padaugėjo bandymų, kai nesąžiningi žmonės stengiasi pasinaudoti patikliais asmenimis, ir, išgavę iš jų elektroninės bankininkystės slaptažodžius, vartotojo PIN kodus bei kitus duomenis, ima greituosius kreditus, naudojasi lizingo paslaugomis, vykdo įvairius finansinius nusikaltimus.

Šiaulių bankas atkreipia dėmesį, kad tokia veikla, kai žmonės įtikinami savo vardu atidaryti banko sąskaitą, sudaryti elektroninės bankininkystės paslaugų sutartį, o po to ir atskleisti jiems banko suteiktas konfidencialias tapatybės identifikavimo priemones (elektroninės bankininkystės vartotojo kodus, slaptažodžius, anketinius duomenis), yra netoleruotina ir neteisėta.

Bankas prašo žmonių nesusivilioti sukčių siūlomu greitai ir lengvai gaunamu atlygiu (dažniausiai keliasdešimčia litų) ir nepasidaryti sau „meškos paslaugos“ - bet koks konfidencialių duomenų atskleidimas sudaro galimybę nesąžiningiems asmenims sužinoti informaciją apie kliento banko sąskaitą, ja pasinaudoti, ir taip sukelia pavojų kliento lėšų saugumui.

„Toks patiklumas gali turėti sunkių pasekmių, pridaryti tūkstančiais litų skaičiuojamos žalos ir įklampinti žmones į nesibaigiančias skolas. Šiuo atveju nuo sukčiavimo apsaugoti gali tik atsargumas ir budrumas. Žmonės privalo jausti atsakomybę, saugoti savo teises ir nepamiršti saugios internetinės bankininkystės principo, liudijančio, kad tapatybės patvirtinimo priemonės gali būti žinomos tik klientui ir bankui“, - sako Šiaulių banko prevencijos departamento direktorius Alvydas Remiečius.

Sukčių aukomis dažniausiai tampa mažiau išprusę, asocialūs, nuolatinės gyvenamosios vietos neturintys asmenys, kurių prašoma savo vardu atsidaryti sąskaitas bei sudaryti elektroninės bankininkystės sutartis neva tam, kad galima būtų internetu pervesti pinigus. Šiaulių bankas pabrėžia, kad norint pervesti pinigus į kliento sąskaitą, elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų nereikia - užtenka banko sąskaitos numerio.

Pagal LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, esant įtartinai operacijai ar įtariant sukčiavimo atvejį, bankas turi teisę stabdyti arba apriboti tokios operacijos įvykdymą. Teikdamas finansines paslaugas, Šiaulių bankas vadovaujasi principu „pažink savo klientą“, todėl vos tik gavęs informacijos, kad gali būti nesąžiningai elgiamasi klientų atžvilgiu, iš karto imasi kuo griežčiausių priemonių ir informuoja atitinkamas teisėsaugos institucijas apie galimai nusikalstamus veiksmus. Šiaulių banke pasitaikė ne vienas atvejis, kai darbuotojai užkirto kelią galimiems finansiniams nusikaltimams.

„Sukčiavimo atvejai kaskart įgauna vis kitą išraišką ar vis modernesnę formą. Dauguma nukentėjusių asmenų iš pradžių net neįtaria, kad jų vardu yra paimtos momentinės paskolos. Kad skolingi nemažas sumas, gyventojai dažniausiai sužino, kai į juos kreipiasi greitųjų kreditų bendrovės - tuomet situaciją gelbėti jau vėlu. Nuo sukčių niekas kitas žmogaus taip neapsaugos, kaip jis pats. Todėl esant nors ir menkiausiam įtarimui, kad jūsų duomenimis galėjo pasinaudoti kiti asmenys, nedelsdami kreipkitės į policiją arba į banką, - ragina Alvydas Remiečius, prevencijos departamento vadovas.

Siekdamas skaidraus bendradarbiavimo tarp banko ir klientų bei norėdamas užkirsti kelią ne tik sukčiavimui, bet ir neteisėtam mokėjimo priemonių ar jų duomenų panaudojimui, Šiaulių bankas nuolat vykdo iš klientų ar kitų šaltinių gaunamos informacijos patikrą, instruktuoja darbuotojus. Bankas visus gyventojus ragina akylai saugoti ir neatskleisti savo internetinės bankininkystės duomenų svetimiems asmenims, nesvarbu kokius tikslus jie deklaruotų ir kokias priežastis beįvardintų, o pametus dokumentus - nedelsiant apie tai informuoti teisėsaugos institucijas ir banką.