Sėkmingas metų startas: Šiaulių banko grupės pelnas išaugo 49 proc.

2019-05-06
  • Banko grupė uždirbo 14,7 mln. eurų grynojo pelno
  • Pasirašyta daugiau nei 180 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių
  • Startavo indėlių pritraukimo iš Vokietijos klientų programa
  • Dividendams skirta 17,4 mln. eurų

Šiaulių banko grupė pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 14,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno - 49 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį. Palyginus su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, pirmojo šių metų ketvirčio banko grupės tipinės veiklos rezultatas išaugo beveik trečdaliu (32 proc.).

„Dėl sparčios ūkio plėtros ir išaugusio klientų skaičiaus bei aktyvumo  didiname skolinimo apimtis, o augant atsiskaitymų skaičiui išaugo grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos. Džiaugiamės, kad augant pajamoms išlaikome ir aukštą veiklos efektyvumo rodiklį. Sėkmingas pirmasis ketvirtis leidžia pagrįstai tikėtis, kad neprarasime pagreičio visus šiuos metus“, - rezultatus komentavo Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Pajamos augo visuose segmentuose

Banko grupė per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 16,6 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų – tai 17 proc. daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 27 proc. ir viršijo 3,9 mln. eurų. Tam didžiausios įtakos turėjo augančios atsiskaitymų apimtys, nemažėjančios grynųjų operacijų apyvartos bei aktyviai klientų pasirenkami paslaugų planai.

Klientų aktyvumas bei rinkų svyravimai nulėmė didesnį grynąjį prekybinės veiklos pelną – per tris šių metų mėnesius uždirbta 4,4 mln. eurų.

Augant pajamoms Šiaulių banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – tipinės veiklos išlaidų ir pajamų santykis kovo mėn. pabaigoje sudarė 43 proc. Nuosavo kapitalo grąža siekė 23 proc., o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

Kreditavimo apimtys auga

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis per 12 mėnesių išaugo 16 proc. ir kovo mėn. pabaigoje viršijo 1,4 mlrd. eurų. Vien per tris šių metų mėnesius pasirašyta daugiau nei 180 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių. Portfelio kokybė išlieka gera – per pirmąjį šių metų ketvirtį apskaitytas 0,7 mln. eurų vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas.

Banko grupės indėliai per pirmąjį šių metų ketvirtį padidėjo 2 proc., o per paskutinius dvylika mėnesių - 9 proc. ir 2019 m. kovo pabaigoje siekė beveik 1,9 mlrd. eurų. Siekiant diversifikuoti finansavimosi portfelį, pradėta teikti terminuotųjų indėlių paslauga Vokietijos klientams. Resursų pritraukimo programa startavo labai sėkmingai - indėlininkų susidomėjimas viršija lūkesčius.

Dividendams – trečdalis pelno

Šių metų kovo 28 d. įvykusiame visuotiniame susirinkime Šiaulių banko akcininkai pritarė banko valdybos siūlymui išmokėti 17,4 mln. eurų dydžio dividendus – tai sudaro trečdalį  banko grupės metinio pelno.

Šiaulių banko akcijos kaina Nasdaq Baltijos rinkoje nuo metų pradžios išaugo 11 proc., o prekybos apyvarta banko akcijomis biržoje Nasdaq Vilnius yra didžiausia.