Sėkmingai išplatinta nauja akcijų emisija

2004-11-09

1,70 Lt emisine kaina išplatinta visa 3 250 000 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų emisija

2004 07 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu išleista AB Šiaulių banko akcijų emisija pradėta platinti š.m. rugsėjo 21 d. Akcijų platinimas vyko dviem etapais. Pirmajame etape - banko akcininkams, turintiems pirmumo teisę įsigyti naujų akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui.
Antrojo etapo metu akcijos, likusios po pirmojo etapo, buvo platinamos visiems jų pageidavusiems.

Antrojo etapo metu sulaukta ypatingai didelio investuotojų susidomėjimo. Lietuvos ir užsienio draudimo bendrovės, investiciniai fondai, fiziniai asmenys pareiškė ketinimus įsigyti beveik
12 mln. akcijų už maždaug 20 mln. Lt. Paklausa viršijo pasiūlą 5,4 karto.