Sėkmingai išplatinta 20 mln. litų obligacijų emisija

2005-07-19

Sėkmingai išplatinta 20 mln. litų obligacijų emisija

Šiaulių bankas 2005 m. liepos 18 d. baigė platinti 20 mln. Lt nominalios vertės 366 dienų trukmės obligacijų emisiją. Išleista 200.000 vardinių obligacijų su 3,4 proc. metine palūkanų norma. Obligacijos išplatintos 96,66 Lt kaina. 2006 m. liepos 19 d. bankas jas išpirks nominalia verte – po 100 Lt.

Obligacijos bus listinguojamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje.