Sėkmingai įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą padės Šiaulių banko investicijos

2016-04-25

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir toliau bus sėkmingai įgyvendinama visoje Lietuvoje. Daugiabučiai renovuojami sutelkiant ministerijų, savivaldos, kitų institucijų ir gyventojų pastangas. Prie to ženkliai prisideda ir privatūs investuotojai.

2016 m. balandžio 22 d. Šiaulių bankas pasirašė bendradarbiavimo sutarties su Europos investicijų banku pakeitimą bei išankstinio finansavimo sutartį, pagal kurią Šiaulių bankas prie valstybinės Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) programos dar papildomai prisideda 30 mln. eurų. Iš viso bankas prie šios programos nuosavomis lėšomis prisidėjo jau 80 mln. eurų.

Šiai dienai Šiaulių bankas pagal naują daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pasirašė 870 kreditavimo sutarčių, kurių vertė siekia 194 mln. eurų. Papildomai pritarta 390 projektų finansavimui (112 mln. eurų). Renovacijos procese Šiaulių bankas dalyvauja daugiau kaip penkiolika metų – būstų modernizavimas yra viena iš prioritetinių banko veiklos krypčių.

„Daugiabučių atnaujinimo programa leidžia patenkinti vis augantį poreikį mažinti senų daugiabučių eksploatacijos išlaidas, taip pat kurti naujas darbo vietas, į šį procesą visoje Lietuvoje įtraukiant įmones. Tai stiprina regionus. Todėl, siekdami svariai prisidėti prie visos šalies ekonominės plėtros, savo dalyvavimą bei įsitraukimą stipriname toliau aktyviai teikdami gyventojams kreditus daugiabučiams atnaujinti ir prie programos trečią sykį prisidėdami nuosavomis lėšomis. Tikimės, kad ši papildomai banko skirta 30 milijonų eurų suma paspartins renovacijos darbus šį pavasarį“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Europos investicijų bankui bendradarbiaujant su Lietuvos bankais, nuo 2013 m. pasirašyta daugiau kaip 1700 rangos sutarčių, kurių vertė siekia arti 0,5 mlrd. eurų. Beveik 900 daugiabučių atnaujinimo projektų - pilnai įgyvendinti. Planuojama, jog panašios daugiabučių renovacijos apimtys išliks ir ateityje. Šiais metais ketinama pabaigti apie 800 daugiabučių atnaujinimo projektų, kurių vertė – 235 mln. eurų.

„Džiaugiuosi, kad prie valstybinės Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizacijos) programos ženkliai prisideda ir privatūs investuotojai. Mūsų tolimesnis siekis yra ir toliau išlaikyti renovacijos tempą, kurti naujas darbo vietas ir kelti Lietuvos ekonomikos lygį. Manau, kad einame teisingu keliu. Tai patvirtina ir gerokai mažesnės sąskaitos už šildymą, kurios neretam gyventojui sumažėjo daugiau kaip perpus. Šiemet ir toliau tęsime daugiabučių renovaciją, sieksime atnaujinti dar 800 namų, tai trečdaliu daugiau nei praėjusiais metais“, – sakė aplinkos viceministrė D. Matonienė.

Pastaraisiais metais gerokai išaugusios investicijos į renovaciją leidžia kalbėti ne tik apie šalies gyventojų išaugusią gyvenimo kokybę, bet ir apie tiesioginę renovacijos įtaką šalies ekonominiams procesams – statybų sektoriaus plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui, nekilnojamo turto rinkos pokyčiams.