Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2005-02-24

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, AB Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams "Lietuvos rytas" ir "Šiaulių kraštas".

3. Banko valdybos sprendimu, šaukiamas AB Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2005 m. kovo 30 d. 10 val. Šiaulių J.Janonio gimnazijos aktų salėje, Tilžės g. 137, Šiauliai.
Registracijos pradžia 9 val.

Darbotvarkė:
1) Valdybos ataskaitos apie banko veiklą 2004 metais tvirtinimas.
2) Banko 2004 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3) Pelno (nuostolių) paskirtymo tvirtinimas.
4) Įstatinio kapitalo didinimas.
5) Pirmumo teisės akcininkams įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimas.
6) Banko įstatų tvirtinimas.

Susirinkimo apskaitos diena - 2005 m. kovo 22 d.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti banko buveinėje (214 kab., Tilžės g. 149, darbo laikas 7.30-11.30 val., 12.30-16.30 val.) nuo 2005 m. kovo 18 dienos.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. (8~41) 59 56 53.

AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas
Algirdas Butkus

2005 m. vasario 24 d.