Šaukiamas eilinis akcininkų susirinkimas

2006-02-22

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. Banko valdybos sprendimu šaukiamas AB Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2006 m. kovo 30 d. 15 val. Šiaulių J.Janonio gimnazijos aktų salėje adresu Tilžės g. 137, Šiauliai. Registracijos pradžia 14 val.

Darbotvarkė:
1) Dėl banko 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvadų.
3) Dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
4) Dėl banko 2005 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
5) Dėl banko pelno paskirstymo.
6) Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.
7) Dėl banko įstatų pakeitimo.
8) Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. kovo 23 d.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti banko buveinėje (Tilžės g.149, 214 kab., darbo laikas 7:30-11:30, 12:30-16:30) nuo 2006 m. kovo 17 dienos.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.


AB Šiaulių banko
valdybos pirmininko pavaduotojas       
Donatas Savickas