Šaukiamas AB Šiaulių banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2006 m. liepos 4d.

2006-05-26

Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. Banko valdybos sprendimu šaukiamas AB Šiaulių banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2006 m. liepos 4 d. 15 val. Šiaulių J.Janonio gimnazijos aktų salėje adresu Tilžės g. 137, Šiauliai. Registracijos pradžia 14 val.
Darbotvarkė:
1) Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
2) Dėl banko įstatų pakeitimo.
Susirinkimo apskaitos diena – 2006 m. birželio 28 d.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti banko buveinėje (Tilžės g.149, 214 kab., darbo laikas 7:30-11:30, 12:30-16:30) nuo 2006 m. birželio 23 dienos.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas,
tel. (8-41) 595653.

AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas
Algirdas Butkus
2006-05-26