Rugsėjo 23 d. šaukiamas neeilinis akcininkų susirinkimas

2005-08-22

Rugsėjo 23 d. šaukiamas neeilinis akcininkų susirinkimas

1.      AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g.149, Šiauliai.
2.      Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.      Banko valdybos sprendimu šaukiamas AB Šiaulių banko neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2005 m. rugsėjo 23 d. 14 val. J.Janonio gimnazijos salėje, Tilžės g. 137, Šiauliai. Registracijos pradžia 13 val.
Darbotvarkė:
1)   Banko įstatų pakeitimai;
2)   Tarybos narių rinkimai;
3)   Įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais;
4)   Įstatų pakeitimai dėl kapitalo didinimo.
Susirinkimo apskaitos diena – 2005 m. rugsėjo 16 d.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, nuo 2005 m. rugsėjo 14 dienos galima susipažinti banko buveinėje (Tilžės g.149, 214 kab., darbo laikas 7.30-11.30 val., 12.30-16.30 val.).
4.      Pranešimas nekonfidencialus.
5.      Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Jolanta Dobiliauskienė,  tel. (8-41) 595669.
AB Šiaulių banko

valdybos pirmininko pavaduotojas

Donatas Savickas

2005-08-19