Rudenį dalis įkainių Šiaulių banke keisis, kai kurios paslaugos įgaus platesnes galimybes

2017-08-31

Atsižvelgiant į konkurencinę rinką, klientų poreikius, taip pat siekiant suteikti klientams daugiau galimybių, rudenį Šiaulių banke keisis kai kurių paslaugų įkainiai, bus pradėtos taikyti lankstesnės pinigų išgryninimo bankomatuose sąlygos.

Naujos grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose galimybės

Siekiant didesnio patogumo klientams ir skatinant juos aktyviau naudotis paslaugų planais, nuo rugsėjo 1-osios „Debit Mastercard“ kortelių turėtojai, kurių kortelės yra susietos su paslaugų planais „Maksimalus“, „Tradicinis“ ir „Jaunimo“, galės naudotis jiems suteiktu nemokamu limitu, išsigryninant pinigus ne tik bendro bankų tinklo bankomatuose, bet ir visuose kituose Lietuvos ir pasaulio bankų bankomatuose.

Įkainiai, kurie didės nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Už bendro tinklo bankomatuose viršytą grynųjų pinigų išmokėjimo nemokamą sumą ar operacijų limitą taikomas paslaugų planuose nurodytas mokestis nuo rugsėjo mėn. sieks 2 proc., min. 3 Eur. Jeigu paslaugų planus klientas yra užsisakęs iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., šio įkainio pakeitimas jam įsigalios nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Nuo 2 proc. iki 2,5 proc. didės valiutos konversijos mokestis, kuris taikomas atsiskaitant ar gryninant pinigus mokėjimo kortele, kai operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta.

Privatiems klientams, naudojantiems kredito korteles, nuo 1 Eur iki 3 Eur padidės grynųjų pinigų išmokėjimo bendro tinklo bankomatuose (Nordea / Danske / „Citadele“ / Šiaulių bankas)  minimali mokesčio suma, pats mokesčio tarifas procentine išraiška liks nepakitęs ir sieks 2 proc.

Taip pat primename

Nuo š. m. rugsėjo 7 d. keičiasi kreditų privatiems klientams įkainiai bei jų taikymas.

Naujai įsigaliosiančius įkainius rasite čia.

Jeigu turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į Šiaulių banko padalinius.

Klientams, kurie sutinka su skelbiamais Šiaulių banko paslaugų įkainių pakeitimais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nedelsdami nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamos pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami banką.

Primename, kad šių sutarčių nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.