Premija “Už geriausią projektą miestui ir verslui”

2006-10-27

Šiaulių bankas, smulkiojo ir vidutinio verslo partneris, skatinantis šalies verslumą, suteikia atspirties tašką ir jaunimo idėjoms. Ragindamas jaunimą ieškoti naujų idėjų kurti savo miestui, tapti savarankiškesniais, Šiaulių bankas premijuos geriausias idėjas pasiūliusius studentus.


Lietuvos ekonominis ir socialinis vystymasis pastaraisiais metais įgauna vis didesnį pagreitį. Norint, kad Šiaulių regionas taptų vienu pirmaujančių regionų Lietuvoje reikalingos inovatyvios ir pažangios idėjos, kūrybingi, atsakingi bei perspektyvūs specialistai. Todėl jau antrą kartą Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių pramonininkų asociacija ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai skelbia konkursą premijai “Už geriausią projektą miestui ir verslui” laimėti.

AB „Šiaulių bankas“ įvertino šio konkurso svarbą ir aktualumą, todėl aktyviai įsitraukią į konkurso pagrindinio tikslo siekimą, tapdamas konkurso generaliniu rėmėju.

Konkursas skirtas Šiaulių Universiteto studentams (arba studentų grupėms), pasiryžusiems gerinti Šiaulių regiono verslo aplinką ir socialinių klausimų sprendimą. Prioritetai teikiami projektams, orientuotiems į Šiaulių regiono ekonominį ir socialinį vystymąsi, praktiškai pritaikomi ir ekonomiškai efektyvūs, kurie:
1. orientuoti į geresnį verslo bei bendruomenės poreikių tenkinimą;
2. susiję su efektyvesne žmogiškųjų išteklių vadyba;
3. susiję su visuotinės kokybės vadybos principų, sistemų ir metodų taikymu;
4. skatina diegti technines ir technologines naujoves.
Konkursas vyksta iki 2007 metų gegužės 1 d..
Visa informacija susijusi su dalyvavimo taisyklėmis skelbiama konkurso steigėjų internetinėse svetainėse: http://www.siauliai.lt/, http://www.siauliai-pramone.lt/, http://www.rumai.lt/, ir generalinio rėmėjo svetainėje http://www.sb.lt/.