Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Preliminarus 2006 metų pirmojo pusmečio rezultatas

2006-07-12

Pranešimas apie esminį įvykį

1.  AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2.  Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3.  AB Šiaulių bankas per 2006 metų pirmąjį pusmetį neaudituotais duomenimis uždirbo 8,435 mln.Lt (2,443 mln.EUR) grynojo pelno.

4.  Pranešimas nekonfidencialus.

5.  Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Vita Adomaitytė, tel. (8-41) 595606.

Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas
2006-07-12