Pranešimas apie esminį įvykį

2005-06-13

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei Šiaulių banko akcininkai Algirdas Butkus, Gintaras Kateiva, Arvydas Salda, UAB prekybos namai „Aiva“, AB „Alita“ ir UAB „Mintaka“ pranešė, kad planuoja įsigyti ir kartu valdyti iki 39,9 proc. AB Šiaulių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį. 2005-06-10 šie asmenys pateikė Lietuvos bankui prašymą leisti įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 AB Šiaulių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Donatas Savickas, tel. (8-41) 595602.


Valdybos pirmininkas
Algirdas Butkus
2005-06-13