Pradedamos platinti naujosios emisijos akcijos

2005-11-28

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

PASIŪLYMAS ĮSIGYTI AKCIJŲ PASINAUDOJANT PIRMUMO TEISE

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g.149, Šiauliai.

Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”, Juridinių asmenų rejestro tvarkytojui.

2005-11-25 Vertybinių popierių komisija patvirtino AB Šiaulių banko akcijų emisijos, išleidžiamos 2005-09-23 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, prospektą.

Naujosios emisijos akcijos pradedamos platinti 2005-12-05.

Akcijos platinamos AB Šiaulių banko centrinėje buveinėje Tilžės g.149, Šiauliuose ir visuose Šiaulių banko teritoriniuose padaliniuose. Platinimo vietų adresai nurodyti emisijos prospekte, juos taip pat galima sužinoti paskambinus telefonais (841) 595669, 595652, 595654, 595608.

Akcijų platinimas vyks dviem etapais.

I etapas – nuo 2005-12-05 iki 2005-12-19 (15 dienų) – akcijų platinimas turintiems pirmumo teisę jų įsigyti asmenims.

Po pirmojo etapo 3 dienų laikotarpis (nuo 2005-12-20 iki 2005-12-22) skiriamas pirmojo etapo pabaigoje pasirašytoms akcijoms apmokėti.

II etapas – nuo 2005-12-23 iki 2006-01-06 - likusių po pirmojo etapo neišplatintų akcijų platinimas 2005-09-23 turėjusiems banko akcijų asmenims pagal jų paraiškas, atsižvelgiant į susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičių. Etapas suskirstytas į keturias stadijas:

1) nuo 2005-12-23 iki 2005-12-27 – paraiškų priėmimas;

2) nuo 2005-12-28 iki 2006-01-02 – akcijų paskirstymas paraiškas pateikusiems asmenims ir akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymas;

3) nuo 2006-01-03 iki 2006-01-05 – akcijų apmokėjimas;

4) 2006-01-06 – nepasirašytų arba pasirašytų, bet laiku neapmokėtų akcijų pasirašymas ir apmokėjimas.

Apie antrajam etapui likusį akcijų skaičių, paraiškų pateikimo ir akcijų apmokėjimo tvarką bankas skelbs Informacinį pranešimą Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklalapyje www.omxgroup.com/vilnius.

Su akcijų prospektu nuo 2005-11-30 bus galima susipažinti Šiaulių banko centrinėje buveinėje Tilžės g.149, Šiauliuose, visuose banko teritoriniuose padaliniuose, taip pat banko interneto tinklalapyje www.sb.lt.

Pranešimas nekonfidencialus.

Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.

AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas
Algirdas Butkus