Pirmąjį 2013 m. ketvirtį Šiaulių banko veikloje išskirtiniai pokyčiai

2013-04-19

2013 m. pirmasis ketvirtis buvo išskirtinių pokyčių ir neeilinių įvykių metas Šiaulių bankui - bankas tapo gerokai reikšmingesniu ir didesniu rinkos dalyviu. 

Lietuvos banko valdybai Ūkio banką pripažinus nemokiu ir visam laikui atšaukus jo veiklos licenciją, 2013 m. vasario 23 d. Šiaulių bankas, Ūkio banko laikinasis administratorius ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašė trišalę sutartį, pagal kurią dalis Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perduota Šiaulių bankui.

Šiaulių bankas per labai trumpą laiką atidarė 25 buvusius Ūkio banko skyrius, operatyviai atnaujino paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams ir sudarė jiems sąlygas vėl disponuoti savo lėšomis.

„Metų pradžioje turėjome neeilinę galimybę ir ja pasinaudojome, siekdami tapti dar stipresniu lietuvišku banku. Dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų Šiaulių bankas perėmė sklandžiai. Tačiau tai buvo tik didelio darbo pradžia. Jaučiame didelę atsakomybę dėl mums išreikšto pasitikėjimo, kuris įpareigoja ir toliau dirbti skaidriai ir atsakingai. Mūsų laukia dar daug reikšmingų permainų ir svarbių uždavinių - efektyviai į Šiaulių banką integruoti perimtą „sveikąją“ dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, įsigilinti į naujų klientų poreikius, išgirsti jų lūkesčius, naujai sustyguoti banko veiklą“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

A. Žiugždos teigimu, bankų integracija pareikalaus didžiulių investicijų, tačiau nepaisant pirmųjų su tuo susijusių išlaidų, per pirmąjį šių metų ketvirtį Šiaulių bankas uždirbo 3,4 mln. litų neaudituoto grynojo pelno - taip pateisindamas stabiliai ir pelningai dirbančio banko vardą. Veiklos pelnas prieš pelno mokestį ir specialiuosius atidėjinius sudarė beveik 7,8 mln. litų ir 5 proc. viršijo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatą. Banko grupės šių metų pirmojo ketvirčio neaudituotas grynasis pelnas siekė 3,7 mln. litų.

Pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje banko turtas viršijo 5,4 mlrd. litų, paskolų portfelis siekė 2,7 mlrd. litų - Šiaulių bankas pagal valdomą paskolų portfelį užima 5 proc. Lietuvos paskolų rinkos. Indėlių portfelis, sudarantis didžiausią įsipareigojimų dalį, per tris pirmuosius šių metų mėnesius padidėjo iki 4,6 mlrd. litų. Ketvirčio pabaigos duomenimis, Šiaulių banko indėlių rinkos dalis išaugo iki 10 proc. - pagal bendrą indėlių portfelį šiuo metu Šiaulių bankas yra ketvirtas šalies bankinėje rinkoje, pagal gyventojų indėlių apimtis - banko užimama fizinių asmenų indėlių rinkos dalis pasiekė beveik 15 proc.

Perimant Ūkio banko įsipareigojimus, siekiančius 2,7 mlrd. litų, ir dalį turto, savo palaikymą išreiškė ir didžiausias Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) - kuris, siekdamas sustiprinti Šiaulių banko kapitalo bazę, pirmąjį šių metų ketvirtį Šiaulių bankui suteikė subordinuotą 20-ties milijonų eurų paskolą.

Atnaujinus paslaugų teikimą buvusiems Ūkio banko klientams, Šiaulių banko padalinių tinklas išsiplėtė iki 77 skyrių, veikiančių 36 Lietuvos miestuose.

2013 m. pirmas ketvirtis Šiaulių bankui reikšmingas buvo ir dar vienu įvykiu - bankas tapo visos Baltijos rinkos, kurią sudaro Estijos, Latvijos ir Lietuvos vertybinių popierių biržos ir Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, nariu.