Pirmąją pasidalintos rizikos kreditavimo sutartį pagal EIF programą pasirašė Šiaulių bankas

2010-04-21

Šią savaitę startavo bendrai Šiaulių banko ir Europos investicijų fondo (EIF) įgyvendinamas finansinis instrumentas, skirtas pasidalintos rizikos paskoloms teikti. Pirmąją kreditavimo sutartį Šiaulių bankas pasirašė su UAB „Delintra“.

„Esu tikras, kad netrukus atsiras daugiau įmonių, kurios galės naudotis šiuolaikinėmis integruotomis finansavimo formomis. Europos investicijų fondo ir Šiaulių banko pasidalijimas rizika klientams kuria palankią aplinką: jiems lengvėja paskolų našta, taikomos mažesnės paskolų palūkanos, efektyviau valdomos investicijos, išlaikomos darbo vietos. Visa tai gali būti rimtas šalies ekonomikos stabilizacijos ženklas“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Beveik 700 tūkst. litų (200 tūkst. eurų) bendrovei „Delintra“ suteiktas kreditas bus skirtas investicijoms ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Pagal sutartį pusę išduoto kredito transporto bei tarptautinių pervežimų paslaugas teikiančiai įmonei finansuos Šiaulių bankas, tokia pat dalis lėšų bus skirta ir iš EIF per Kontroliuojantįjį fondą. Šis fondas buvo įsteigtas pagal JEREMIE iniciatyvą, siekiant padėti įmonėms gauti papildomų finansavimo šaltinių iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Pasak ūkio ministro patarėjo Daumanto Lapinsko, verslininkai gauna apyvartinių ir investicinių lėšų, kurios itin reikalingos įmonių plėtrai. „Atsitraukiant ekonominei krizei, ateina palankesnis metas vykdyti verslo plėtrą ir tuo reikia pasinaudoti. Tikiuosi, kad tokie lengvatiniai kreditai vis labiau bus prieinami kuo platesniam verslo įmonių ratui. Tai, jog pirmasis kreditas išduotas būtent transporto įmonei ypač džiugina, kadangi šis sektorius buvo vienas iš labiausiai nukentėjusių per krizę“, - teigė D. Lapinskas.

Pagal Europos investicijų fondo ir Šiaulių banko pasirašytą bendradarbiavimo sutartį pasidalintos rizikos kreditų priemonėms skirta daugiau kaip 138 mln. litų (40 mln. eurų). Sandorio dėka Šiaulių bankas gali didinti skolinimo apimtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms kreditai gali būti suteikti litais arba eurais 2-7 m. laikotarpiui. Minimali kredito suma - 50 tūkst. eurų, maksimali - 400 tūkst. eurų.

Įgyvendindamas rizikos pasidalijimo priemonę, Šiaulių bankas grįžtančias paskolų lėšas toliau vėl investuos, t.y. panaudos naujoms smulkaus ir vidutinio verslo paskoloms išduoti. 2009 m. pabaigos duomenimis, 63 proc. viso Šiaulių banko paskolų portfelio sudarė paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui.

Bendra pagal EIF administruojamas ES SF paramos priemones verslui lengvatinių kreditų forma prieinama suma iš viso siekia 1,02 milijardo litų (294 mln. eurų).