Patvirtintas skolos vertybinių popierių programos bazinis prospektas. Išplatinta obligacijų emisija.

2006-05-22

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB “Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. 2006-05-19 LR Vertybinių popierių komisija patvirtino AB Šiaulių banko 45 milijonų eurų skolos vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Bankas neviešai išplatino pirmąją pagal šią programą išleistą 10 milijonų eurų 2 metų trukmės obligacijų emisiją. Išplatinta 100.000 vnt. paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės obligacijų: atkarpos dydis – 4,6 proc.; atkarpų mokėjimo datos – 2007-05-17 ir 2008-05-19; išpirkimas – 2008-05-19. Vertybinių popierių emisijos registracijos sąskaita atidaroma Lietuvos Centriniame vertybinių popierių depozitoriume 2006-05-22.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel.: 841 595653.